עבודה עם מסדי נתונים באקסל

סדנה המספקת לימוד כלים מתקדמים לניתוח נתונים
קהל יעד: כל העוסקים בניתוח ועיבוד נתונים וטבלאות גדולות
הסדנה מיועדת לאלו העוסקים בניתוח ועיבוד נתונים וטבלאות גדולות, ממסדי נתונים חיצוניים (כמו: מערכות ERP) ומבקשים ללמוד כלים מתקדמים לניתוח הנתונים.
מרצי הקורס
רשימת נושאים
נושא תכנים
מבוא לטבלאות – מצגת

עקרונות טבלה "חוקית"

מושגי יסוד בטבלאות

יבוא נתונים ממערכות חיצוניות

בעיות תאריך

בעיות זיהוי מספרים

בעיות טקסט בעברית

סיכומי ביניים

כללי עבודה לסיכומי ביניים

מעברי עמוד בסיכומי ביניים

העתקת נתוני סיכום ביניים

רמות תצוגה ואיחוד דוחות

סיכום של מספר אופרטורים מתמטיים

טבלאות ציר - pivot tables 

שימוש באשף טבלאות ציר

חיתוך וניתוח נתונים על פי מספר מפתחות בו זמנית
קיבוץ נתונים לפי תאריכים, מספרים או הגדרות פרטניות
תרשימי גרף המבוססים על טבלת ציר
שימוש בנוסחאות בתוך טבלאות ציר

 

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות