טיפול בשארים

נעסוק בנושא מיסוי משיכות כספים בידי מוטבים יורשים או שארים מקופות גמל לקצבה ומקופות פיצויים, וכן בנושא זכויות יורשים / מוטבים / שארים בקרנות הפנסיה לעומת ביטוחי מנהלים
יום העיון יוקדש כולו לסוגיות העולות לגבי כללי מיסוי הכספים, המענקים, הקצבאות ויתר אותן ההכנסות שזכאים לקבל היורשים, המוטבים או השארים וכל הזכויות שעוברות אליהם מקופות הגמל לקצבה או קרנות הפנסיה, כמו גם לשארים של עובדים שזכאים לפיצויים ולמענקי פרישה לאחר פטירת העובד.
מרצי הקורס
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות