סדר במענקי הממשלה ועדכוני ביטוח לאומי

חידוד סוגיות מענקי הממשלה הטבות ועדכונים בביטוח לאומי
ביום העיון נסקור ונחדד סוגיות הקשורות למענקים שניתנו על פי החלטות הממשלה בתקופת נגיף הקורונה לעצמאים שכירים בעלי שליטה והחזרת עובדים, הטבות בדמי אבטלה, שיפור הזכאות והארכת התקופה, מענקים לבני 67 ומעלה, הארכת תקופת קבלת כפל קצבאות בביטוח הלאומי.
מרצי הקורס
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות