ניתוח דוחות כספיים

ההשתלמות מקנה ידע פרקטי המסייע בהכנת 4 הדוחות המרכזיים: מאזן (דוח על המצב הכספי), דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון העצמי ודוח תזרים מזומנים.
קהל יעד: מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, וכל העוסקים בתחום
נלמד נושאים חשובים שיעניקו כלים להבנת הנתונים המתפרסמים בדוחות הכספיים ונבחן לעומק את השפעתם על תזרים המזומנים בעסק/בחברה בשילוב עם קבלת החלטות עסקיות נכונות ועוד.
מרצי הקורס
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות