יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור

יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על המגזר השלישי.
קהל יעד: מיועד לרואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, מנהלי כספים, מנהלי עמותות ומלכ"רים.
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
מרצי הקורס
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות