חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
חסכו זמן והשאירו פרטים

חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות

מאת: רמי אריה, עו"ד ורו"ח | מומחה לדיני מיסוי ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסי | 27/07/2014
| |

עמותות, חברות לתועלת הציבור ומוסדות ללא מטרת רווח אחרים, כדאי שישימו לב להודעת רשות המסים בישראל מיום 21.5.2014, שלפיה ניתן להגיש בקשות לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") עד ליום 1.8.2014.

בעבר היו שני סוגי אישורים שניתנו למוסדות ציבור, כדי שיוכלו להוציא קבלות בגין התרומות שקיבלו מתורמים וכדי שהתורמים יוכלו לקבל זיכוי מס בגין תרומות אלו:

(1) מוסדות שאישרה ועדת הכספים של הכנסת עד וכולל שנת המס 1991. אישור תרומות שניתן למוסדות אלו לא היה מוגבל בזמן.

(2) מוסדות שאישרה ועדת הכספים של הכנסת החל משנת המס 1992. מוסדות אלו קיבלו אישור מוגבל בזמן לתקופה של עד שתי שנות מס (האישור בתוקף מהיום שניתן ועד לסוף שנת המס שלאחר שנת המס שבה הוא ניתן).

בתיקון 194 לפקודה בתחולה מיום 7.8.2012, בוטלו כל האישורים להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות שניתנו לצמיתות. ברשימה ובעדכונים שפורסמו צוין תאריך הגבלת תוקף האישור לגבי מוסדות שאישורם הוגבל בזמן.

על פי "הוראת המעבר לגבי מוסדות ציבור שאושרו בשנים 1991-1982", יבוטלו האישורים שניתנו לצמיתות בהדרגה כדלקמן:

 

מועד קבלת האישור

מועד פקיעת תוקף האישור

עד 31.12.1982

עד 31.12.2014

עד 31.12.1984

עד 31.12.2015

עד 31.12.1985

עד 31.12.2016

עד 31.12.1986

עד 31.12.2017

עד 31.12.1991

עד 31.12.2018

 

 

מכאן כי כל מוסד ציבור שיש לו אישור תרומות "לצמיתות" שניתן לו עד ליום 31.12.1982, חייב לפעול כדי להביא לחידוש האישור לפי הכללים החדשים, וזאת עד ליום 31.8.2014.

נזכיר כי סכום התרומה המינימלית המזכה בזיכוי מס נכון לשנת המס 2014 הוא 190 ש"ח, וסכום התרומה המקסימלית המזכה בזיכוי מס נכון לשנת המס 2014 הוא עד 30% מההכנסה החייבת של התורם באותה שנת מס, אך לא יותר מסך של 9,304,000 ש"ח. זיכוי המס הוא בשיעור 35% מסכום התרומה המזכה.

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

רוצים ליהנות מהשירות המלא – פתרונות, תוכן ומענה אנושי – השאירו פרטים ונחזור בהקדם
| |
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו