סדנת גבייה מלקוחות חייבים וסודות וטכניקות לגבייה יעילה

הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה.
קהל יעד: מנהלי גבייה, מנהלי שירות לקוחות, מנהלי מכירות, אנשי מכירות, אנשי שירות וגבייה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. מיועדת ל: מנהלי גבייה, מנהלי שירות לקוחות, מנהלי מכירות, אנשי מכירות, אנשי שירות וגבייה. צורת העברת ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
מרצי הקורס
רשימת נושאים

08:30-09:00 התכנסות
09:00-09:15 דברי פתיחה - מנהלת המכללה דורית פינץ
09:15-10:00 סוגיות והיבטים משפטיים לנוכח חוקים תקנות ופסיקה אחרונה של בתי המשפט העדכניים ביותר בישראל - עורך הדין עופר חן
10:00-10:45 הצגת המרצה, תכנים, פתיחת לקוח חדש, דגשים בעבודה עם לקוח חדש, גבייה שוטפת – ייסודות, העברה לטיפול משפטי - בועז נחמד
10:45-11:15 הפסקה.
11:15-13:00 הגבייה- הלכה ומעשה, גבייה טלפונית ופרונטאלית מלקוחות חייבים, התמודדות למול חייבים בעייתיים,
התנגדויות לתשלום של חייבים קטנים, בינוניים, גדולים פרטיים ועסקיים וממשלתיים - בועז נחמד
13:00-14:00 הפסקת צהריים
14:00-15:30 ניהול משא ומתן למול לקוחות חייבים – מהתיאוריה לפרקטיקה של הגבייה, טיפים לסיכום היום וסיכום ל....מחר בבוקר - בועז נחמד.

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות