נהלו את נתוני החברה שלכם ביעילות!

מערכת ניהול נתוני החברה לצורך דיווח לרשם החברות באמצעותה ניתן
לנהל בנוחות ויעילות את נתוני החברה הרלוונטיים לצורך דיווח לרשם החברות
ולהפקת הטפסים המתאימים למשלוח לרשם, עפ"י חוק החברות

  • עדכון אוטומטי של נתוני החברה
  • הפקה אוטומטית של דוח שנתי
  • ניהול מספר רב של חברות
  • הפקה אוטומטית של הטפסים והנספחים הדרושים לרישום החברה
  • ניהול אוטומטי של מרשם בעלי מניות ודירקטורים
  • קבלת מאגר נתונים זמין ועדכני בכל עת
התוכנה כוללת:
דוחות שנתיים | עריכת תקנון החברה | הקצאה, המרה והעברה של מניות
מינוי דירקטור או הפסקת כהונתו | שינוי מען המשרד הרשום | עדכון שם חברה
ניהול ספר דירקטורים | ניהול ספר בעלי מניות
אל תבזבזו זמן - פנו אלינו! מלאו את הטופס או חייגו 8109*
יש להזין רק ספרות
לקוחות חשבים? כן לא