מדיניות פרטיות

חברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ ("חשבים" או "חברת חשבים" , "אנחנו" או "אנו") מחויבת להגן על פרטיות המשתמשים בשירותי חברת חשבים, כפי שיוגדרו להלן ("משתמש/ים" או "אתה")"). מדיניות פרטיות זו (("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות השימוש בשירותים (כפי שמוגדרים להלן). בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור אתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה בשירותים , בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לשירותים לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר. באמצעות שימוש בשירותים שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

חשבים, אשר פועלת בתחום המידע העסקי בעולם הפיננסים ובעולם המשפט, מספקת ללקוחותיה פתרונות הכוללים מרכזי מומחים המשיבים לשאלות, תוכנות ופלטפורמות נלוות ("הפלטפורמות"), ירחונים מקצועיים והדרכות, ומפעילה גם את "מכללת חשבים" ("השירותים"). השירותים כוללים את האתר הראשי של חברת חשבים ("האתר" ) וכן אתרים נוספים שמספקים גישה לפלטפורמות ומידע אודות פעילות חשבים הנרחבת ("אתרי חברת חשבים"). האתר מספק למשתמשים מידע על השירותים, מאפשר למשתמשים ליצור קשר עם חשבים בקשר לשירותים ומאפשר להגיש מועמדות למשרות המוצעות באתר.

בעת השימוש בשירותים שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לשירותים:

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת השירותים.

"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, סוג וגרסת הדפדפן שלך, סוג וגרסת מערכת ההפעלה שלך ועוד. אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותים.

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן ומסירת מידע זה כפוף להסכמתך, אך לידיעתך, מידע זה נדרש לצורך השימוש בשירותים באופן המיטבי. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

1. כיצד אנו אוספים את המידע שלך?

אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

 • א)צור קשר: במידה והינך מעוניין ליצור עימנו קשר בקשר לשירותים אנו נאסוף את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, הארגון שאליו אתה משויך (במידה ורלוונטי) וכל מידע שתזין בפנייתך.
 • ב)בהגשת מועמדות לעבודה: במידה ואתה מעוניין להגיש מועמדות לאחת מן המשרות המוצעות באתר, אנו נאסוף ממך את שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וקובץ המכיל את קורות החיים שלך.
 • ג)איסוף מידע באמצעות הפלטפורמות ובאמצעות אתרי חברת חשבים: במידה ותבחר לעשות שימוש בפלטפורמות או באתרי חברת חשבים, אנו נאסוף ממך את הפרטים המפורטים במדיניות הפרטיות הספציפית של אותן פלטפורמות או אתרים, כמפורט בהמשך מדיניות פרטיות זו.

2. כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?

אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

 • א)אספקת השירותים: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את השירותים ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את השירותים, לוודא תפעול נאות של השירותים, לרבות הפלטפורמות, וכן למטרות יצירת קשר איתך.
 • ב)שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, ניהול מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותים כמו כן, במידה ותסכים, אנו נשתמש במידע האישי שלך לצורך משלוח ניוזלטר ועדכונים לגבי פעילות חשבים. כל אימת שתעשה שימוש בשירותים, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור אתך קשר בנוגע לשירותים. כמו כן, אנו משתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותים, חדשות מזדמנות, מידע על שירות קשור וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל הודעות כאמור בעתיד, אתה רשאי לעשות זאת בכל עת באמצעות יצירת קשר עימנו ובנוסף בהתאם להוראות המפורטות ביחס להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל הודעה.
 • ג)צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את השירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות השירותים ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר, בפלטפורמות ובאתרי חברת חשבים.

3. מסירת המידע האישי שלך

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונמסור מידע אישי לגביך אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא חברות המשויכות לקבוצת גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע"מ שחברת חשבים בבעלותה, שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. לתשומת ליבך, אנו משתפים את המידע שלך עם צדדים שלישיים שמסייעים לנו בשיווק השירותים (כגון Google ו-META) באמצעות פלטפורמות המדיה שלהם.

אנא שים לב שבמקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל, אנו נהיה רשאים להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך. כמו כן, אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול וניהול הפלטפורמה או באספקת השירותים (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, מומחים ואנשי מקצוע, שירותי אחסון, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים). צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

4. שמירת המידע שלך

חשבים מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותים על שרתים חיצוניים, המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. כמו כן, אנו נוקטים באמצעי הגנה על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או העברה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של העברה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את ההעברה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי הולמות.

אנו נשמור את המידע האישי שלך לתקופה משתנה, בהתאם לאינטרסים העסקיים שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך שלנו לספק לך שירותים, להציע לך הצעות מסחריות ושיווקיות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו ו/או כל אינטרס לגיטימי וחוקי אחר שלנו.

5. חומרים של צדדים שלישיים

אתה עשוי להיות רשאי להיכנס, לבדוק, להציג או להשתמש בשירותים, במשאבים, בתכנים, במידע או בקישורים של משתמשים וצדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים"). חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטת חשבים ואתה מאשר כי הנך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור. חשבים לא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר. לידיעתך, מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את נהלי הפרטיות והגנת המידע המוטמעים על ידי אותם צדדים שלישיים ולכן אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של הצד השלישי שאליו אתה מקבל גישה, טרם מתן מידע אישי.

6. שירותי חברת חשבים

לחברת חשבים מספר מוצרים ושירותים כפי שתוארו במדיניות פרטיות זו. לידיעתך, מדיניות פרטיות זו אינה מכסה באופן מוחלט את כל נהלי הפרטיות והגנת המידע המוטעמים בפלטפורמות ובאתרי חברת חשבים. נהלים אלו מפורטים בהרחבה במדיניות הפרטיות הייעודית לכל פלטפורמה או לכל אתר מאתרי חברת חשבים. לנוחיותך, מצורפים קישורים למסמכי מדיניות הפרטיות השונים:

 • כל מס - שירות בתחום המיסים המספק מידע ומענה של צוות מומחים במיסים, מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי.
 • כל נתון - מערכת הכוללת מחשבונים פיננסים מתקדמים ומערכת CRM לניהול לקוחות.
 • כל עובד - שירות בתחום דיני עבודה ושכר, המספק מידע ומענה ממומחים בתחום.
 • כל עתיד - מרכז מידע לעוסקים בעולם הפנסיה, הגמל, הביטוח, המיסוי הפנסיוני והמיסוי בפרישה.
 • קומיט - תוכנה לניהול משרדי עורכי דין.
 • תקדין, תקדין לייט ודינים - מאגר המשפטי לאיתור פסקי דין והחלטות, חקיקה, כתבי טענות ועוד.
 • מחשבות - הוצאה לאור וחנות אינטרנטית של ספרות אקדמית לסטודנטים למשפטים ואוגדני חקיקה לעורכי דין, שופטים ואדריכלים.
 • כל טופס - מערכת לאיתור, ניהול והפקת טפסים חכמים.
 • מכללת חשבים - פלטפורמה להעברת הקשורים לעולמות תוכן מקצועיים שונים.
 • מקרקעין - - פלטפורמה להנגשת חומר משפטי בתחום המקרקעין.

7. מידע פרסומי

חברת חשבים עשויה לשלוח לך מידע פרסומי בקשר לשירותים, וזאת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת"). הינך רשאי לסרב לקבלת מידע פרסומי בכל עת. ככלל, חברת חשבים תכלול בכל הודעה פרסומית פרטי יצירת קשר עם חשבים לשם הגשת בקשה להסרה מרשימת התפוצה.

8. שימוש ב - Cookies

אנו משתמשים ב Cookies-לצורך תפעולו השוטף והתקין של השירותים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש בשירותים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אנו משתמשים בקבצי Cookies ממגוון סוגים המבצעים פונקציות שונות כמפורט להלן:

 • א) קבצי Cookies טכניים/הכרחיים: קבצי Cookies הכרחיים הם אלו הנחוצים לשם תפעול השירותים.
 • ב) קבצי Cookies לניתוח ביצועים: קבצי Cookies אלה משמשים אותנו או את ספקי השירותים שלנו על מנת לנתח את ביצועי השירותים, לרבות הפלטפורמות, האתר ואתרי חברת חשבים ואת אופן השימוש בהם. לדוגמא, קבצי Cookies אלה מזהים לאילו עמודים באתרי חברת חשבים נכנסים משתמשים לעתים קרובות, ומאילו אתרים מגיעים המשתמשים באתרי חברת חשבים.
 • ג) קבצי Cookies למילוי פונקציות בשירותים: קבצי Cookies אלה משמשים אותנו כדי להציע לך פונקציונליות מורחבת בשירותים ולשפר את אופן הצגת התוכן בשירותים.

9. זכות לעיין במידע

במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת דוא"ל: helpdesk@hashavim.co.il או בדואר רגיל: הירקון 5, בני ברק.

10. תיקון המידע שלך

במידה ותרצה שככל הנדרש, נתקן את הרישומים שלך במערכת שלנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת הדוא"ל: helpdesk@hashavim.co.il או בדואר רגיל: הירקון 5, בני ברק, ואנו ננסה למלא את בקשתך.

11. פרטיות של קטינים

חשבים מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18.

12. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

13. יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים, אנא צור עימנו קשר ב: helpdesk@hashavim.co.il.

עדכון אחרון: אוגוסט, 2023.