ביטוח אובדן כושר עבודה

הגדרת הכיסוי בקרן פנסיה מקיפה מול הכיסוי בביטוח מנהלים,היבטי מיסוי בקבלת תקבולים מפוליסות אובדן כושר עבודה, חובת ניכוי דמי ביטוח מקצבאות אובדן כושר עבודה המשולמות מביטוח לאומי ומחברות ביטוח פרטיות
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
מרצי הקורס
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות