מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור

יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על המגזר השלישי.
קהל יעד: מיועד לרואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, מנהלי כספים, מנהלי עמותות ומלכ"רים
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
מרצי הקורס
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות