היערכות לסוף שנת המס 2020 בתחום הביטוח הלאומי בצל משבר הקורונה

מפגש מיוחד המוקדש כולו להיערכות לסוף שנת המס 2020 בביטוח הלאומי – שנה בה חלו שינויים רבים, הוראות שעה, תיקוני חקיקה והוראות ביצוע חדשות בשל משבר נגיף הקורונה.
כחלק מההיערכות לסוף שנת המס בחרנו להקדיש יום עיון נפרד לתחום הביטוח הלאומי, שבו נביא את כלל העדכונים והשינויים, ואת ההוראות המיוחדות למעסיקים, לשכירים, לעצמאיים, למובטלים, לעובדים בחל"ת ולמקבלי קצבאות וגמלאות. נסקור את מענקי הקורונה של רשות המסים ואת המענקים שמשלם הביטוח הלאומי, ועוד נושאים חשובים המסכמים את השנה. ומסייעים למייצגים, למעסיקים ולציבור העצמאים להיערך נכון לתום שנת 2020 ואף לתחילת שנת 2021.
מרצי הקורס
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות