Excel Basic

סדנה של שני מפגשים ב20.11.2022 ו27.11.2022, מומלץ לשריין מקומות מבעוד מועד, מדובר בקבוצות קטנות לצורך הטמעה ותרגול
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
מרצי הקורס
רשימת נושאים

מרצה: אתי בר, מומחית Office

תוכנית הסדנה:

 • היכרות עם ממשק העבודה החדש : כרטיסיות רצועת הכלים, סרגל הגישה המהירה.
  פתיחה: יכולות התוכנה (מבנה החלון/חוברת העבודה/הגיליון).
 • צעדים ראשונים בתוכנה: יצירת בסיס נתונים, התמצאות וניווט בגליון העבודה, הוספה/מחיקה/התאמה של שורות ועמודות, כותרות, ועוד...
 • פעולות עריכה: טיפים לעבודה יעילה ומהירה: לוח העריכה, העברה/העתקה של נתונים: בתוך גיליון/בין גליונות/ בין קבצים/ גיליון שלם. ביצוע פעולות חישוב תוך כדי העתקה, הקלדה ועיצוב על כמה גיליונות במקביל, מעבר אל...
 • עיצוב הנתונים: טקסט/מספר/תאריך/תבנית/יישור/גבול/גלישה + עיצוב מותנה.
 • הוספה: הערות, היפר קישור, גרפים, אובייקטים.
 • נתוני סדרות: סדרה חשבונית/מותאמת/אישית/מעוצבת/של תאריך.
 • בניית נוסחאות: פשוטות/מורכבות/מקושרות/מקובעות.
 • פונקציות: עקרונות העבודה עם פונקציה, דוגמאות לפונקציות מתמטיות ולוגיות (בין היתר:IF ).
 • עבודה עם הנתונים: מיון, סינון אוטומטי, אימות נתונים.
 • הסרת כפילויות.
 • אפשרויות תצוגה: מרחק מתצוגה, הסתרת עמודות, הקפאת חלוניות, סידור קבצים על המסך, פיצול קובץ.
 • אפשרויות הדפסה: כותרות עליונות ותחתונות, שינוי קנה המידה, כיוון ההדפסה, כותרות חוזרות, הדפסת קווי-רשת, הדפסת הערות ועוד...
 • כל נושא ילווה בתרגול מעשי

מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם! 

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות