קורס דיני עבודה ב-ZOOM

קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, בן 6 מפגשים - 32 שעות אקדמאיות
קהל יעד: מנהלי כספים, חשבי שכר, עורכי דין, משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים.
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
מרצי הקורס
רשימת נושאים

קורס בזום בן 6 מפגשים עוקבים, בימי רביעי, 32 שעות אקדמיות

בתאריכים: 19.1.2023 + 12.1.2023 + 5.1.2023 + 29.12.2022 + 22.12.2022 + 15.12.2022
 

מרצה ומרכזת מקצועית: עו"ד מיטל דולב בלט, מנהלת "כל עובד" חשבים

מרצים נוספים: עו"ד מיטל דולב-בלט, מנהלת "כל עובד" חשבים; עו"ד פזית לוי, מחלקת "כל עובד"; עו"ד ליאת תבל, מומחית בדיני עבודה
 

נושאי הקורס:

 1. מפגש I - פתיחה , מבוא לעולם העבודה, יחסי עובד מעביד, גיוס עובדים, שוויון הזדמנויות בעבודה, חוזה עבודה, חופש העיסוק, זכויות עובדים בחגים וביום הבחירות.
   
 2. מפגש II - שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית וחופשה ללא תשלום, ימי שמחה ואבל, מניעת התעמרות בעבודה
   
 3. מפגש III - דמי מחלה, חוק הגנת השכר, תלוש השכר, שכר מינימום, הבראה, נסיעות, העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א
   
 4. מפגש IV - צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, סוגיות בהגנת הפרטיות,
  חובת המעסיק לפי החוק למניעת הטרדה מינית
   
 5. מפגש V - אכיפת חוקי העבודה - במישור הפלילי ובמישור המנהלי, החוק להגברת האכיפה, עבודת נשים
   
 6. מפגש VI - ההגבלות החלות על פיטורי עובדים, חובת השימוע והודעה מוקדמת, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם, פאנל שאלות תשובות, סיכום
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות