תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי - התיישנות על גביית חובות בתוך שבע שנים
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
חסכו זמן והשאירו פרטים

תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי - התיישנות על גביית חובות בתוך שבע שנים

מאת: רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס | מנהל תחום מסים בחשבים | 19/01/2015
| |

על פי תיקון שהתקבל לחוק הביטוח הלאומי תחול התיישנות על גביית חובות על ידי הביטוח הלאומי. משמעות ההתיישנות הינה כי הביטוח הלאומי יוגבל לשלוח דרישות תשלום לחייבים בתוך שבע שנים לכל היותר מהמועד לתשלום דמי ביטוח. באם לא נשלחה דרישה לתשלום החוב בתקופה כאמור, ואם נשלחה – לא ננקטו על ידי הביטוח הלאומי הליכי גבייה או לא בוצע קיזוז בתוך שבע שנים ממועד הדרישה, לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלום החוב שהתיישן לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.

במקרה בו חלה חובת דיווח לביטוח הלאומי או חובת רישום במרשמי הביטוח הלאומי שלא קוימה במועדה לגבי התקופה שבעדה נדרשים דמי הביטוח, תתחיל תקופת ההתיישנות רק מהמועד שבו קוימה החובה או מהמועד בו קיבל הביטוח הלאומי את המידע לעניין החבות בדמי הביטוח, לפי המוקדם. במקרים בהם קביעת דמי הביטוח הלאומי תלויה בקביעת שומה סופית על ידי מס הכנסה, תחל תקופת ההתיישנות להמנות ממועד קביעת השומה על ידי מס הכנסה.

תחילתו של התיקון לחוק ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) וההתיישנות תחול על תשלום דמי ביטוח שהמועד לתשלומם הינו ביום זה ואילך, וגם על דמי ביטוח שביום זה טרם חלפו שבע שנים מהמועד לתשלומם.

לעניין תשלום דמי ביטוח שביום זה חלפו שבע שנים וטרם חלפו שש-עשרה שנים מהמועד לתשלומם יוכל הביטוח הלאומי לשלוח דרישות חיוב רק עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016) באמצעות הדואר. באם הביטוח הלאומי לא ישלח דרישה לתשלום החוב, לא ינקוט הליכי גבייה ולא יבצע קיזוז של החוב עד המועד האמור, לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלום החוב שהתיישן לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.

דמי ביטוח וכל חוב הנצמח מהם, שהמועד לתשלומם קדם ליום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999), ועד יום פרסומו של התיקון לחוק לא ננקטו הליכים לגבייתם או לא בוצע קיזוז, לא ייגבו, לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.

 

הכותב - עורך הירחון "ידע למידע" ומרכז תחום המסים בחברת חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

 

 


 

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

רוצים ליהנות מהשירות המלא – פתרונות, תוכן ומענה אנושי – השאירו פרטים ונחזור בהקדם
| |
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו