הנדון: עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף- 2020
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
חסכו זמן והשאירו פרטים

הנדון: עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף- 2020

מאת: חוזר "כל עובד" | מבית חשבים | 09/03/2020
| |

סימוכין: תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 מיום 4.2.2020, תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף- 2020 עדכון מיום – 24.2.2020

1.      בהמשך למסמכים בסימוכין, ניתנת בזאת תעודת מחלה, לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 ולפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993, לפי העניין, שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות להיעדר מהעבודה מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד או על ילדו השוהה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה), תש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם"), על תיקוניו.

2.      תעודת המחלה תינתן בהתאם להצהרת העובד, על פי הנוסח המצורף לעדכון זה.

3.      יוזכר, כי ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם, תצורף להצהרה הוכחה על כך.

4.      מובהר, כי עובד או ילדו ששהו בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם, והעובד הצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה.

 

 

בברכה,

פרופ' סיגל סדצקי

ראש שרותי בריאות הציבור

 

 

טופס הצהרה

1.      שם העובד/ת: _____________________________

2.      תעודת זהות: _____________________________

3.      תקופת הבידוד: ___________________________

4.      סיבת הבידוד:

א.      חזרה מאחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם:

(1)     היעד ממנו חזר העובד: __________________

(2)     מועד השהייה האחרון ביעד: _____________

ב.      מגע הדוק עם חולה מאומת:

(1)     מקום החשיפה לחולה: ________________

(2)     מועד החשיפה לחולה: _________________

 

 

חתימת העובד/ת:_______________________

תאריך:______________________________

 

 

 

 

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

אל תבזבזו זמן בהבנת החוקים והתקנות - פנו אלינו! מלאו את הטופס או חייגו *8109
| |
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו