סוגיות בעניין פגיעות איבה במבצע "צוק איתן"
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
חסכו זמן והשאירו פרטים

סוגיות בעניין פגיעות איבה במבצע "צוק איתן"

מאת: רו"ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי | ממיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כ | 31/08/2014
| |

בפיגוע איבה היוזמה לטיפול בנפגע ובבני משפחתו היא של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"). בתי החולים ומד"א מעבירים רשימות של נפגעים למל"ל. מחלקות השיקום במל"ל נערכות להתערבות מהירה לשם מתן טיפול לנפגע ולמשפחתו, לאחר שפנו למשטרה ולמשרד הביטחון כדי לקבל אישור מוקדם שמדובר באירוע שהוכר כאירוע איבה. אף שהטיפול מתחיל ללא הגשת תביעה, לאחר מכן יש להגיש תביעות בהתאם לנזק שנגרם.

מידע רב בעניין מצוי באתר המל"ל באינטרנט.

להלן בתמצית מונחים וסוגיות רלוונטיות:

מהי פגיעת איבה?

ככלל, פגיעה ישירה מפעולת איבה של כוחות אויב, או בגינה, או ממעשה אלימות על רקע השתייכות למוצא לאומי-אתני ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי, או פגיעה שנעשתה על ידי ארגון טרוריסטי.

חוג המבוטחים לפגיעות שאירעו בישראל

תושבי ישראל וכן תושבי חוץ השוהים בישראל כדין.

זכאות נפגעי פעולות איבה

הנפגעים בפעולות איבה ובני המשפחה זכאים לתגמולים כספיים ולהטבות שונות המיועדים לסייע להם - בין היתר תגמולים חודשיים מסוגים שונים, מענקים, שיקום, טיפול פסיכולוגי וכן הקלות במיסוי ובתשלומים שונים כגון ארנונה, רכבת ועוד.

בדרך כלל תגמולים כספיים מחושבים בהתאם לשכרו של עובד מדינה בדירוג המנהלי. תגמול טיפול רפואי מבוסס בחישוב מסוים לפי שכרו של הנפגע בטרם קרות האירוע.

החזר הוצאות לבני המשפחה

מחלקת השיקום מטפלת בהחזר הוצאות לבני משפחה של נפגעי פעולות האיבה, לדוגמה אובדן הכנסה בזמן האשפוז ועקב האשפוז, הוצאות לינה ונסיעות לבני משפחה המתגוררים רחוק מבית החולים ועוד.

הסיוע ניתן לבני משפחה מדרגה ראשונה: בן/בת זוג, הורה, ילד, אח/ות.

טיפול רפואי

הטיפול הרפואי כולל אשפוז וטיפול בפגיעות שנגרמו כתוצאה מהפיגוע, כפוף לאישור המל"ל ולהתחייבותו הכספית, בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים.

למעט טיפול ראשוני בעת קרות האירוע וסמוך לו, לא ימומן המשך טיפול רפואי פרטי שלא הוכר על ידי המל"ל.

הטיפול בנפגעי חרדה

נפגעי חרדה מפעולות שהוכרו כפעולות איבה יכולים להגיע לסניפי המל"ל ולקבל הפניות לטיפול למרפאות פסיכיאטריות בבתי החולים, גם אם לא פנו לחדרי המיון וכדומה בסמוך לקרות האירוע עצמו.

הגשת תביעה לתגמול בתקופת הטיפול הרפואי (תט"ר) ולתגמול נכות

למיצוי הזכויות המרביות יש להגיש תביעה לתגמולים כספיים תוך שנה מקרות האירוע בטפסים שקבע המל"ל.

תגמולי הנכות מותנים בקביעת אחוזי נכות שאינם נמוכים מ-10% על ידי ועדה רפואית.

כפל גמלאות

ככל שיש זכאות ליותר מגמלה אחת עקב מאורע אחד או עבור תקופת זמן אחת, יידרש הנפגע לבחור בגמלה אחת, זו המיטיבה עמו.

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

רוצים ליהנות מהשירות המלא – פתרונות, תוכן ומענה אנושי – השאירו פרטים ונחזור בהקדם
| |
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו