עובד המסיים את עבודתו חייב להעביר את התפקיד שמילא למי שבא אחריו
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
חסכו זמן והשאירו פרטים

עובד המסיים את עבודתו חייב להעביר את התפקיד שמילא למי שבא אחריו

מאת: איתן אגמון | יועץ לניהול משאבי אנוש | 06/11/2014
| |

חובת העברת התפקיד מעובד פורש לזה שמחליפו היא תנאי מכללא ומחייבת מכוח חוזה העבודה גם אם לא צוינה במפורש

חוק הודעה מוקדמת להתפטרות ופיטורים קובע, לגבי סיום עבודה, רק חובה אחת: מתן הודעה מוקדמת במועד. החוק גם קובע סנקציה כשלא ניתנה הודעה כזו (סעיף 7 לחוק):

"(א)      מעסיק שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

(ב)        עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת."

אין בחוק חובה מפורשת על העובד המסיים את עבודתו להעביר את התפקיד שמילא לעובד שיבוא אחריו, כלומר: לבצע חפיפה מסודרת, להדריך את העובד הנכנס ולסייע לו בהשתלבות בתפקיד.

למותר לציין שלפעמים נסיבות סיום העבודה הן כאלה שהעובד המסיים לא רק שלא ירצה לעזור, אלא אף ישמח להזיק לארגון.

יש להניח שמדובר בחובתו של העובד להעביר את תפקידו רק כל עוד לא הסתיימה תקופת ההודעה המוקדמת שהיה עליו לתת, שהרי אין לדרוש ממנו לבצע את "ההעברה" לאחר סיום עבודתו.

בחוזי עבודה רבים נוהגים מנסחיהם לכלול חובה מפורשת המטילה על העובד לבצע העברה כזאת.

בית הדין הארצי לעבודה קבע למעשה כי חובת ההעברה מסודרת היא "תנאי מכללא"(1) בחוזה העבודה, אף אם הדבר לא נכתב במפורש:

"חובת עובד המסיים את עבודתו להעביר את התפקיד אותו מילא למי שבא אחריו. חובה זו נובעת מחובות ההגינות, הנאמנות ותום הלב החלות הן על העובד והן על המעביד אף בסיום יחסי העבודה. חובות אלה הן חובות עצמאיות שקיומן אינו תלוי בתניה חוזית מפורשת בין הצדדים, וכאשר מדובר בעובד בכיר, כעובד בענייננו, אף מוטלות עליו חובות אמון ונאמנות מוגברות כלפי מעסיקו... ישאף לדייק ולציין כי חובה זו היא חובה נפרדת מחובת ההודעה המוקדמת."(2)

אם זהו תנאי מכללא, הרי הפרתו יכולה להביא לכך שייפסקו פיצויי נזק נגד העובד שלא מילא את חובתו, או שלא ביצע אותה בשקידה הראויה.

הערות הכותב

(1) תנאי שלא נאמר במפורש בחוזה, אך רואים אותו כאילו היה מובן מאליו לשני הצדדים, בעת חתימת החוזה, שתנאי כזה הוא חלק מהחוזה.

(2) עע 38449-06/11 דיגיטל וריפיקיישן טכנולוגיות 2007 בע"מ נ' לב פוטיחה (אגב, במקרה זה נפסק כי העובד לא היה יכול לבצע את חובתו זו, בגלל מצבו הרפואי).

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

רוצים ליהנות מהשירות המלא – פתרונות, תוכן ומענה אנושי – השאירו פרטים ונחזור בהקדם
| |
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו