פנסיית חובה - עדכון שיעורי הפקדה בשנת 2014
הצטרפו לניוזלטר והישארו מעודכנים

פנסיית חובה - עדכון שיעורי הפקדה בשנת 2014

מאת: עו"ד אלון זילברשץ | קופות גמל וקרנות פנסיה - ביטוח פנסיוני | 12/01/2015
| |

מעסיק מפקיד כיום לטובת עובד 18.33% (5+5+8.33).

בנוסף, יש לו פוליסה קבוצתית בעלות של 0.5% מהשכר המבוטח. על המעסיק והעובדים לא הוחל סעיף 14.

השאלה:

האם עפ"י הוראות צו ההרחבה לפנסיית חובה, יהיה על המעסיק לעדכן בשנת 2014 את שיעור הפקדתו לתגמולים ל- 6%?

אם כן, האם הוא יוכל לנכות את הפרמיה לאובדן כושר עבודה ולהפקיד 5.5% בלבד?

האם לאחר עדכון השיעורים, יחול סעיף 14 אוטומאטי על כל ההפקדה לפיצויים בשיעור  8.33%?

עו"ד אלון זילברשץ משיב:

ההסדר המתואר בשאלה, מהווה הסדר פנסיוני מיטיב ולכן במקרה זה לא חל הצו לפנסיית חובה.

גם בשנת 2014 לא יחול הצו לפנסיית חובה מאותה סיבה - הפקדה כוללת בשיעור 18.33% תהיה גם בשנה הבאה הסדר מיטיב, כי היא אינה נופלת מהקבוע בצו להסדר מיטיב.

אם היה חל צו פנסיית חובה, אין לנכות משיעור ההפרשה הנדרש את הפרמיה לביטוח אובדן כושר עבודה קיבוצי, מאחר שזו לא הפרשה אישית כמחוייב בצו.

רק אם נחתם הסכם על פי האישור הכללי לפי סעיף 14, וההפרשה היא לביטוח מנהלים, הפרמיה הזו תתקבל כתשלום נוסף לביטוח אובדן כושר עבודה, מעבר לשיעורי ההפרשה האחרים על פי הוראות האישור הכללי.

זאת בשני התנאים הבאים:

ההפרשה לפוליסה האישית היא כנקוב באישור הכללי - %18.33 (ואז קיים פטור מלא לפי סעיף 14 או 16% ואז הפטור הוא חלקי).

התנאי השני - התשלום לביטוח הקבוצתי מבטיח לפחות פיצוי בשיעור 75% מהשכר המבוטח.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

| |
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו