לאחר הוזלת תעריפי הביטוח בקרנות הפנסיה החדשות, הופחתו הזכויות לעמיתים
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
חסכו זמן והשאירו פרטים

לאחר הוזלת תעריפי הביטוח בקרנות הפנסיה החדשות, הופחתו הזכויות לעמיתים

מאת: יועץ פנסיוני חיים בן-הרוש | מנהל מחלקת "כל עתיד" פנסיה וגמל בחברת חשבים ה.פ.ס | 14/01/2015
| |

עיון בדו"ח לרבעון השלישי לשנת 2014, שהופץ לעמיתי קרנות הפנסיה החדשות, מראה הוזלה משמעותית בעלות הביטוח, בהשוואה לדוחות קודמים. אולם, אנו רואים גם הפחתה של הצבירה לחיסכון, המכונה "איזון אקטוארי" בשיעור שבין 0.3% עד 0.45%.

העלייה בתוחלת החיים שחלה בשנים האחרונות, הביאה לגידול במקדמי ההמרה לקצבה ולהקטנת הקצבה הצפויה. אולם, מגמה מעניינת אחרת, מראה שגורמי הסיכון לנכות ותמותה פחתו אף הם, בשל התפתחות טכנולוגית ברפואה ובשל אופי העבודה המודרני, שמאפשר לנכים להשתלב חזרה בשוק העבודה.

כך נוצרו בשנים האחרונות עודפים אקטוארים בקרנות הפנסיה, שנובעים מגביית תעריפי ביטוח גבוהים מהנדרש. עודף זה התחלק בין כל העמיתים בקרן – פעילים ולא פעילים.

חלוקת העודפים באופן כזה, מקפחת את העמיתים הפעילים, משום שהם אלה שמשלמים עבור הכיסויים הביטוחיים, בעוד שהעודף שנוצר התחלק גם לעמיתים לא פעילים שלא שילמו עבור כיסוי ביטוחי.

לכן, בהנחיית האוצר, עודכנו התעריפים לכיסויים הביטוחיים והוזלו באופן משמעותי.

הכספים ששימשו עד כה למימון הכיסויים הביטוחיים, מופנים לצבירת החיסכון לקצבה.

אולם, במבט בדו"ח הרבעוני שהופץ לעמיתים, אנו רואים גם הפחתה של הצבירה לחיסכון, המכונה "איזון אקטוארי" בשיעור שבין 0.3% עד 0.45%.

מהי הסיבה להפחתה בכספי הצבירה לחיסכון?

קרן פנסיה מחוייבת להתאים מעת לעת את היתרות הצבורות לעמיתים, כך שסך הנכסים בקרן ישקפו נאמנה את סך התחייבותיה של הקרן כלפי העמיתים. לשם כך, מופעל מנגנון "איזון אקטוארי" המגדיל או מפחית את הצבירות על מנת שלא ייוצר עודף או גירעון אקטוארי.

ההפחתה בשיעורים האמורים לעיל, שבוצעה לאחרונה, היא הפחתה חריגה שהתחייבה לאור ההוזלה בעלויות הכיסויים הביטוחיים. משמעות הההפחתה החריגה היא שייתכן שההוזלה בתעריפי הביטוח היתה חדה מדי.

לאור ההוזלה החדה בתעריפים, נוצר מצב שהקרן מושכת חזרה חלק מהעודפים שחילקה לעמיתיה עד כה. אם כך, ההפחתה האחרונה בזכויות העמיתים, עשויה להיות הפחתה חד-פעמית.

מרבית העמיתים ירוויחו מהמהלך של ההוזלה בתעריף הביטוח, למרות ההפחתה בזכויות. אולם, ככל שהעמית צבר סכומים גדולים יותר בקרן הפנסיה, ישנה אפשרות שההוזלה בתעריף מצד אחד וההפחתה עקב האיזון האקטוארי מצד שני, מסתכמים להפסד כלשהו.

באוצר עוקבים אחרי השינוי ואם יידרש, יעדכנו את הנחיותיהם בקשר לתעריפי הביטוח.  

חשוב לציין, שעמית בקרן הפנסיה, צריך להתאים מעת לעת את מסלול הביטוח המתאים לו וכך יחסוך בעלויות ביטוח מיותרות.

דוגמאות:

-          עמית רווק יכול לבקש שלא יחייבו אותו בגין הכיסוי לשאירים.

-          עמית שמתקרב לגיל פרישה, יכול לשקול לשנות את הכיסוי הביטוחי, שהרי הוא קרוב למועד הזכאות לקבל פנסיה. 

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

רוצים ליהנות מהשירות המלא – פתרונות, תוכן ומענה אנושי – השאירו פרטים ונחזור בהקדם
| |
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו