מידת ההתערבות של בית הדין בסמכות הניהולית של המעסיק
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

מידת ההתערבות של בית הדין בסמכות הניהולית של המעסיק

מאת: עו"ד עמוס הלפרין | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים | 02/11/2015

| |

הסמכות הניהולית של המעסיק כוללת גם ניוד עובדים מתפקיד לתפקיד, בכפוף לקיום הוראות חוק, חוזה וקיום חובת תום הלב והשימוע

העובדות

לובה אוסמו (להלן: "העובדת") הגישה את עתירתה לקבלת צו מניעה זמני כנגד המדינה (להלן: "המעסיקה"). העובדת מבקשת למנוע את ניודה מתפקידה אצל המעסיקה, וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית, על יסוד טענתה לפיה, העברתה נעשתה מטעמים לא עניינים, וכי יש בה כדי לפגוע בתנאי עבודתה ובשכרה.

מהמסכת העובדתית ומטענות הצדדים בפני בית הדין עלה כי השאלה המשפטית העיקרית בהליך זה נוגעת למידת התערבות בית הדין בהחלטות הניהוליות של המעסיק.

פסק הדין

בית הדין דחה את בקשתה של העובדת לסעד זמני תוך התייחסות לשאלת מידת התערבות בית הדין בסמכות הניהולית (הפררוגטיבה) של המעסיק.

הסמכות הניהולית

מהותה של הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק, הוגדרה בעבר על ידי בית הדין הארצי:

"למעביד הפררוגטיבה לנהל את מפעלו על הצד הטוב ביותר והמועיל ביותר לפי הבנתו ושיפוטו. פררוגטיבה זו מקנה למעביד סמכויות שונות כגון הסמכות.... או להביא לשינויים בתנאי העבודה... או להעביר עובד מתפקיד לתפקיד - הכל, כמובן, בכפוף למגבלות המסייגות סמכויות אלה, מכוח חוק, הסכם קיבוצי או חוזה אינדיוידואלי (דב"ע לה/3-1 עיריית רמת גן - מרצ'ל, פד"ע ו', 337 בעמ' 343).

וכן כי:

"הפררוגטיבה הניהולית היא מושג המשקף את כוחו של המעסיק להכניס שינויים, לנייד עובדים ממקום למקום ומתפקיד לתפקיד, לקבוע חלוקת עבודה שונה וכיוצאים באלה עניינים" (ע"ע 674/05 ויזנר נ' מדינת ישראל - רשות השידור, פסק-דין מיום 28.3.07)

זכות העובד

אל מול כוחו של המעסיק לפעול כפי הדרוש לתפעולו השוטף והתקין של מקום העבודה, עומדת זכות העובד, כי ההחלטות הנוגעות לו יתקבלו בתום לב, בדרך מקובלת, באופן סביר ומידתי (למשל ע"ע 1159/01 ד"ר אבנר כרמי נ' מדינת ישראל - מינהל המחקר החקלאי, (מיום 5.11.02).

שינויים בתפקידו של עובד צריכים להיעשות בצורה סבירה התואמת את מיומנות העובד, ולאחר שמאפשרים לו להגיב על השינוי. כעיקרון, הפעלת הזכות הניהולית של המעסיק, בין היתר בכל הקשור בניוד העובדים, צריכה להיעשות בהגינות, בתום לב, בסבירות ובמידתיות, תוך לקיחה בחשבון של כל השיקולים הרלוונטיים. (ע"ע 300258/97 יהודית חנן נ' מועצה מקומית מנחמיה (28.2.02).

לסיכום, נקבע כי באשר להחלטת המעסיק להעביר עובד מתפקיד לתפקיד, מוטל על בית הדין לבחון את שיקול דעתו של המעסיק, והאם הוא עומד באמות המידה של תום לב, הגינות ושקילת שיקולים סבירים ועניינים, וזאת מבלי להחליף את שיקול דעתו של המעסיק בשיקול דעתו של בית הדין.

פה (חי') 27377-11-13 ● התובעת: לובה אוסמו; הנתבעת: מדינת ישראל ● לפני  כבוד השופטת עפרה ורבנר ● ניתן ב- 05/1/2014           

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו