חלוקת אחריות בין חברת בנייה לבין מעסיקו של פועל שנפגע בתאונת עבודה
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

חלוקת אחריות בין חברת בנייה לבין מעסיקו של פועל שנפגע בתאונת עבודה

מאת: באדיבות "דינים ועוד" | מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי | 07/12/2015

| |

בית המשפט העליון קבע את חלוקת האחריות בין חברת בנייה לבין מעסיק בגין פגיעתו של פועל שנפל מפיגום באתר בנייה ואובחן כסובל מנכות צמיתה של 100%. נקבע, כי בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, כשתרומת המעסיק לתאונה הייתה כה ישירה ו"בוטה" - אשמו גדול משמעותית מזה של חברת הבנייה בעלת המתחם. משכך, נקבע חלקו של המעסיק בשיעור של 70% וחלקה של חברת הבנייה 30%

רקע עובדתי

עניינו של ההליך, בפגיעתו של פועל שעבד במתחם שעתיד היה להפוך לסניף של רשת המרכולים "עדן טבע מרקט". במסגרת עבודתו, עמד הפועל על פיגום נייד בגובה ארבעה מטרים שניצב על גלגלים, במטרה להתקין תעלת מיזוג אוויר. בעודו עומד על הפיגום, הזיז מעסיקו של הפועל את הפיגום ואחד מגלגליו נתקל בצינורות שבלטו. כתוצאה מהאמור נפל הפועל ונחבל בצורה חמורה ואובחן כסובל מנכות צמיתה בשיעור של 100 אחוזים. על ביצוע העבודות במתחם לא הופקד מנהל עבודה רשום כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה. המל"ל אשר שילם וממשיך לשלם לנפגע גמלאות בגין נכותו כנפגע עבודה בסך כולל של 4,688,561 ש"ח, הגיש לבית המשפט המחוזי תביעת שיבוב לפי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי נגד שורה של נתבעים, שלטענתו אחראים לנזקיו של הנפגע. הנתבעת הראשונה היא חברת בנייה אשר הייתה בעלת המתחם בו התרחשה התאונה. נתבעת נוספת היא "עדן טבע מרקט בע"מ", אשר שכרה את המתחם מחברת הבנייה לשם פתיחת חנות. נתבעת נוספת היא חברה למיזוג אוויר אשר הוזמנה על-ידי עדן טבע מרקט להתקין מיזוג אוויר במתחם. נתבע נוסף הוא חשמלאי מוסמך, אשר עבד באתר כקבלן עצמאי עבור הבעלים, והתקין בהמשך את צנרת החשמל במתחם עבור השוכרת. כזכור, התאונה התרחשה, כשהחשמלאי (המעסיק של הנפגע) הזיז את הפיגום ונתקל בצנרת ששימשה את מערכת החשמל שבלטה מהרצפה.

כלפי פסק הדין של בית המשפט המחוזי הוגשו ארבעה ערעורים. המערערים הם מי שנמצאו אחראים לתאונה - חברת הבנייה; עדן טבע מרקט; וטורנדו (להלן- המערערות) והמל"ל (אשר בא בנעלי המעסיק). מטעם כל אחד מהמערערים נטען, שבית משפט קמא שגה כשהטיל עליו אחריות, וכי ראוי היה להטיל את מלוא האחריות על יתר המערערים מלבדו. המערערות כולן טענו כי בית משפט קמא טעה כשהטיל אחריות בשיעור נמוך על המעסיק, אשר גרם באופן ישיר לתאונה, וטעה כשקבע כי אין לייחס לנפגע אשם תורם.

דיון משפטי

כב' השופט צ' זילברטל, אליו הצטרף המותב, קבע כי צדק בית משפט קמא בקבעו כי האחריות להפרת הוראות הבטיחות הקבועות בתקנות הבנייה מוטלת אך ורק על החברה כ"מבצע הבנייה" במתחם בעת התאונה. נקבע כי יסודות עוולת הפרת חובה חקוקה שבסעיף 63 לפקודת הנזיקין התקיימו במלואם, לרבות יסוד הקשר הסיבתי. החברה הפרה את חובותיה על-פי חיקוק (תקנות הבנייה) אשר נועד להגן, בין היתר, על בטיחותו של הנפגע. משהפרה את חובותיה, נמצא כי החברה אחראית לנזקיו של הנפגע, והמל"ל רשאי להיפרע ממנה.

עוד נקבע כי יש להחיל את הכלל הקבוע בסעיף 15 לפקודת הנזיקין על עדן טבע מרקט ועל החבר למיזוג אוויר, אשר כל אחת מהן התקשרה בחוזה עם קבלן עצמאי לשם ביצוע העבודה. בשני המקרים לא נטען ולא הוכח כי מי מהן התרשלה בבחירת הקבלן מבצע העבודה, או כי התקיימו חריגים אחרים לעיקרון המעוגן בסעיף 15.

עוד נקבע כי העמדת חלקו של החשמלאי-המעסיק באחריות לנזקיו של הנפגע על שיעור של 35 אחוזים אינה משקפת את חומרת מעשיו, את מידת אשמו היחסי ואת העובדה לפיה הוא זה שגרם בפועל לתאונה, ויש להעלות את שיעור אחריותו באופן ניכר. המעסיק הפר את הוראות תקנה 56 לתקנות הבנייה, אשר קובעת בפירוש כי אין להעתיק פיגום עצמאי נייד ממקום למקום כל עוד נמצא עליו אדם. נקבע כי אשמתו המוסרית של המעסיק, אשר פעל בניגוד להוראות הבטיחות, תוך שהוא מסכן את עובדיו באופן ישיר וממשי, היא גבוהה ועליה לבוא לידי ביטוי משמעותי בחלוקת האחריות בין המעוולים. נקבע כי מדובר במקרה קיצוני בחומרתו, כאשר המעסיק, במו ידיו ממש, גרם לכך שהנפגע ייפול מפיגום, כאשר אמצעי הזהירות שהתחייב לנקוט בהם היו פשוטים, ללא כל עלות, ולא נדרשה כל מיומנות מיוחדת כדי לנקוט בהם. משנקבע כי אין לייחס לעדן טבע מרקט ולחברת מיזוג האוויר אחריות לתאונה, יש לאמוד את חלקו היחסי באחריות של המעסיק אל מול אחריותה של חברת הבנייה, שהייתה אחראית לדאוג להימצאות מנהל עבודה. נקבע כי לקיומו של גורם אחד שתפקידו לדאוג לקיום הוראות הבטיחות, תוך יצירת תיאום בין הגורמים השונים העובדים באתר, יש חשיבות רבה ביותר ולהפרת חובה זו יש, ככלל, לייחס משקל ממשי בחלוקת האחריות. נקבע כי בנסיבותיו המיוחדות של המקרה דנא, כשתרומת המעסיק לתאונה היא כה ישירה ו"בוטה", נראה שאשמו גדול יותר בשיעור ממשי מזה של חברת הבנייה בעלי המתחם. נקבע כי יש להעלות את שיעור אחריותו של המעסיק ולהעמידו על 70 אחוזים. משמעות קביעה זו היא שחלקה של החברה באחריות לנזקי הנפגע יעמוד על 30 אחוזים (כפי שגם נקבע בבית המשפט המחוזי).

חברת הבנייה אחראית לנזקי הנפגע בגין הפרת החובות החקוקות בתקנות הבנייה, והיא אינה נהנית מהפטור הקבוע בסעיף 15 לפקודת הנזיקין. עדן טבע מרקט וטורנדו פטורות מאחריות לנזקיו של הנפגע, בהתאם לפטור הקבוע בסעיף 15 לפקודת הנזיקין. אין לייחס לנפגע אשם תורם. יש להעלות את שיעור האחריות של המעסיק משלושים וחמישה אחוז ל-70 אחוז, ולקבוע את שיעור האחריות של חברת הבנייה על 30 אחוז.

עא 1051/14, עא 1321/14, עא 1488/14, עא 1524/14 ● בבית המשפט העליון ● לפני כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין, כבוד השופט ס' ג'ובראן, כבוד השופט צ' זילברטל

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו