חובת הפרשת מעסיק לקופת גמל ולפיצויים לעובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעובד
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

חובת הפרשת מעסיק לקופת גמל ולפיצויים לעובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעובד

מאת: מערכת כל מס | מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי | 28/12/2015

| |

חובת הפרשת מעסיק לקופת גמל ולפיצויים לעובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעובד

עובד שכיר בעל שליטה הגיע לגיל פרישה והוא ממשיך לעבוד. העובד אינו מקבל פנסיה, קצבת זקנה או קצבה מכל מקור אחר.

השאלה:

האם על מעסיק להמשיך להפריש כספים לקופות גמל לקצבה ולפיצויים לעובד שהגיע לגיל פרישה?

מערכת כל מס משיבה:

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן: "צו ההרחבה"), שנכנס לתוקפו ביום 1.1.2008, קובע כי כל מעסיק מחויב לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני מקיף בהתאם לתנאים הקבועים בצו ההרחבה.

סעיף 4(א) לצו ההרחבה קובע כדלקמן:

"צו זה יחול על כל עובד המועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, בכפוף לכך שהוראות צו זה לא יחולו על מי שמתקיים לגביו ולו אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים הקטנים להלן, ובכפוף לסייגים הקבועים, ככל שקבועים בהם (להלן בצו זה - עובד ו/או עובדים)".

סעיף 4(א)(6) לצו ההרחבה קובע כי על מעסיק לא תחול חובה לבטח את "מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה; "קצבה" בסעיף זה - למעט קצבאות וגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי".

(ההדגשות אינן במקור)

על פי הוראות סעיף 4(א)(6) לצו ההרחבה אין חובה לבטח עובד שהוא גמלאי בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: העובד פרש מעבודה, הוא הגיע לגיל פרישה חובה והוא מקבל קצבה מקופת גמל.

לפי נתוני השאלה נראה שהעובד הגיע לגיל פרישת חובה אך הוא ממשיך לעבוד, וכן אין לו פנסיה או קצבה מקופת גמל עקב פרישה מעבודה ממקום קודם. משכך, המעביד חייב להפריש לקופת גמל לקצבה ולפיצויים לאותו עובד שכיר שהגיע לגיל פרישת חובה.

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן. אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בירחון "ידע למידע" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו