מיסוי ישראלים שנשלחו לחו"ל – שערורייה מתמשכת
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

מיסוי ישראלים שנשלחו לחו"ל – שערורייה מתמשכת

מאת: דוד שי | מחילן טק | 02/03/2016

| |

לעומת הפחתה במס לעובדים בישראל, לא ניתנה כל הקלה לעובדים ישראלים שנשלחו לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקם

על ישראלים שנשלחו על ידי מעסיקם לחו"ל לתקופה העולה על ארבעה חודשים חלים כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, שהותקנו מכוח סעיף 67 לפקודת מס הכנסה. בין השאר מחליפים הכללים, לעובדים אלה, את מדרגות המס הרגילות, הקבועות בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה.

15 השנים האחרונות מתאפיינות בעוול מתמשך, גובר והולך, לעובדים אלה, ואין מושיע. כדי להציג את גודל העוול, נציג את השינוי שעברו בשנים הללו מדרגות מס הכנסה לעובד בישראל:

מדרגות המס לשנת 2002

 

מדרגות המס לשנת 2016

עד שכר חודשי

(בש"ח) של

שיעור

המס

עד שכר חודשי

(בש"ח) של

שיעור

המס

2,368

10%

5,220

10%

3,553

20%

8,920

14%

 

 

13,860

21%

10,400

30%

19,800

31%

 

 

41,410

34%

18,840

45%

66,960

48%

כל ש”ח נוסף

50%

 

כל ש”ח נוסף

50%

 

 

גם אם נביא בחשבון שבתקופה זו הייתה אינפלציה של כ-21%, עדיין מדובר בהקלה עצומה בנטל המס. מה קרה בתקופה זו למדרגות המס לעובדים בחוץ לארץ? לא חל בהן שום שינוי. הנה הטבלה המציגה זאת:

מדרגות המס לעובדים בחו"ל

עד שכר חודשי

(בדולר) של

שיעור

המס

1,100

20%

2,200

30%

3,300

35%

4,400

45%

כל ש”ח נוסף

48%

 

 

די בכך כדי להבהיר שלעומת ההפחתה הניכרת בנטל המס לעובדים בישראל, לא ניתנה כל הקלה לעובדים בחו"ל. אם נביא בחשבון שגם בדולר יש אינפלציה מסוימת, הרי למעשה נטל המס על העובדים בחו"ל הלך ועלה במשך השנים. נוסיף שבשכר שמעל 6,000 דולר לחודש ועד יותר מ-7,000 דולר לחודש חל על עובדים אלה מס שולי של 112% (זו אינה טעות דפוס, על כל 100 דולר ברוטו חל מס כולל של 112 דולר), כך שמובן שהמיסוי של עובדים אלה חרג מהסביר.

בנסיבות אלה לא פלא שעובדים שנשלחו לחו"ל פנו לבית המשפט בדרישה להחיל עליהם את מדרגות המס הרגילות ולא את המדרגות המיוחדות לעובדים בחו"ל. פסק דין של בית המשפט העליון (ע"א 799/14 דורון כהן וגד בן אפרים נגד פקיד שומה חדרה, ניתן ב-23 בנובמבר 2015) דחה דרישה זו:

"דעתנו היא כי לא היה מקום לקבל את הערעור בשל היעדר אחיזה לשונית לתחולת סעיף 121 לפקודת מס הכנסה אלא הסעיף הרלוונטי למערערים הוא סעיף 67(א) לפקודה – תושב ישראל השוהה בחו"ל. עם זאת מצאנו לנכון להוסיף, מבלי לקבוע מסמרות, כי נראה לנו שיש טעם בדברי בא כוח המערערים, לפיהם היעדר עדכון של הסעיף, הכללים והתקנות יתכן ודורש חשיבה נוספת על-ידי המחוקק. זאת בשים לב לשוני המעשי מאז שנחקקו החוק והתקנות ועד לתקופה זו. למדנו מבא כוח המדינה כי העניין נשקל בימים אלה ומצאנו לציין כי הדבר ראוי."

ראוי הבהיר את משמעות המילים "העניין נשקל בימים אלה", המופיעות בסוף פסק הדין. בדצמבר 2012 פרסמה רשות המסים הודעה על כך ששר האוצר העביר לוועדת הכספים תקנות בנושא חישוב המס לעובדים הנשלחים לעבוד בחו"ל, ובהן ביטול מדרגות המס המיוחדות לעובדים בחו"ל. בהודעה נאמר שהכוונה היא שכללים אלה יהיו בתוקף מתחילת 2013, אך בחלוף שלוש שנים התקנות המוצעות טרם אושרו, והמחדל במיסוי שכרם של העובדים בחו"ל הולך ומתמשך.

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו