הושג הסכם בין המעסיקים ובין ההסתדרות להגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני באחוז אחד נוסף
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

הושג הסכם בין המעסיקים ובין ההסתדרות להגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני באחוז אחד נוסף

מאת: יועץ פנסיוני חיים בן-הרוש | מחלקת "כל עתיד" מבית חשבים | 06/03/2016

| |

בצל אי הבהירות שנוצרה בעקבות תיקון 12 לסעיף 20 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשע"ה-2015, התגבש הסכם בין נשיאות הארגונים העסקיים בראשות יו"ר הנשיאות, מר שרגא ברוש ובין ההסתדרות החדשה בראשות היו"ר מר אבי ניסנקורן.

הצדדים הסכימו להגדלת שיעורי ההפקדות של כלל העובדים והמעסיקים במשק בשתי פעימות, לפי המתווה המפורט להלן:

1.   הפקדות לתגמולים

-     החל מיום 1.07.2016, יוגדל שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים ל-6.25%. שיעור הפקדת העובד יגדל ל- 5.75%.

-     החל מיום 1.01.2017, יוגדל שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים ל-6.5%. שיעור הפקדת העובד יגדל ל- 6%.

2.   הפקדה לפיצויים

הוסכם כי שיעור ההפקדה לפיצויים לא יפחת מ- 6% מהשכר הקובע.

לגבי עובד חדש המעסיק יהיה רשאי להשוות את שיעור ההפקדה לפיצויים, בין קופת ביטוח ובין קרן פנסיה ובלבד ששיעור ההפקדה לפיצויים לא יפחת מ- 6%.

עובד חדש שבא עם פוליסה קיימת, לא ייפגע והמעסיק ימשיך להפקיד לו לפיצויים בשיעור הנקוב בפוליסה.

סעיף 14 יחול על ההפקדה לפיצויים והעובד יהיה רשאי לעבור לכל קופה אחרת מבלי ששיעור ההפקדה בגינו לפיצויים ייגרע.

האמור לעיל לא יגרע משיעור ההפקדה לפיצויים לעובד קיים.

3.   שיעורי ההפקדות עפ"י הסכם זה, הם שיעורי המינימום. ככל שעל עובד קיים חלים שיעורי הפקדות גבוהים יותר, שיעורים אלו יישארו בתוקף.

       עובד ומעסיק רשאים לסכם ביניהם על שיעורים גבוהים יותר משיעורי המינימום כאמור.

4.   תיקון לחוק

נציגי משרד האוצר הצהירו בוועדת הכספים, כי יפעלו להתאמת תיקון 12 באופן רטרואקטיבי ליום 5.02.2016 לאמור בהסכם החדש.

הכותב –  ממחלקת  "כל עתיד" פנסיה וגמל בחברת חשבים ה.פ.ס מידע עיסקי בע"מ

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו