בית הדין הביע מורת רוח על פגיעה בזכויות עובד
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

בית הדין הביע מורת רוח על פגיעה בזכויות עובד

מאת: עו"ד תומר שילוני | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים | 21/11/2017

| |

נשלל תוקפו של כתב ויתור וסילוק אשר שלל זכויות מגן מעובד שחתם עליו 

העובדות

Mekonen Tesfalem (להלן: "העובד") הועסק כמנקה רחובות בשירות עיריית רמת גן כ- 18 חודשים ע"י י.ב. שיא משאבים בע"מ (להלן: "המעסיקה"). העובד טען בתביעתו כי עקב שינויים מבניים במעסיקה, נדרש לבצע תפקיד של עובד אחר בנוסף על תפקידו שלו. בעקבות העומס ובכדי לעמוד במטלות, ביקש העובד תוספת שעות עבודה אך מנהל המעסיקה (להלן: "המנהל") סירב ופיטר אותו לאלתר והציב במקומו עובד מחליף. המעסיקה, מנגד, טענה כי העובד נטש את עבודתו ללא הודעה מוקדמת על פי דין ואף אישר לה זאת בחתימת ידו במסגרת גמר החשבון שנעשה לו.

פסק הדין

בית הדין קבע כי העובד פוטר מעבודתו על אתר וללא שימוע, לאחר ששוכנע כי אין כל תיעוד בכתב על "הנטישה" של העובד את עבודתו וכן על אופן דיווח המנהל למעסיקה. כמו כן, המעסיקה לא זימנה לעדות את המנהל, את אותו עובד נוסף או כל עובד אחר שעבד לצדו של העובד, שעה שפתוחה הייתה בפניה הדרך לעשות כן. משלא עשתה זאת, לא הצליחה להרים את נטל ההוכחה כי אכן "נטש" העובד את עבודתו. המסמך היחיד שנמצא ברשות המעסיקה הוא כתב ויתור עליו הוחתם העובד בסיום עבודתו, לפני גמר החשבון, ובו לכאורה הצהיר כי עזב את עבודתו מבלי להודיע על כך מראש. אי לכך טענה המעסיקה כי יש לדחות את תביעת העובד על הסף.

בית הדין שלל טענה זו של המעסיקה. הוכח כי העובד חתם על כתב ויתור וסילוק אשר התנה את קבלת הכספים בגמר החשבון בוויתור על זכויות קוגנטיות סוציאליות להן זכאי העובד מכוח הדין.

על פי ההלכה הפסוקה, משפט העבודה אינו ממהר ליתן תוקף לכתבי ויתור וסילוק, ודאי כאשר מדובר בויתור על זכויות קוגנטיות. ע"פ הפסיקה, כתב ויתור יהיה בר תוקף רק אם העובד היה מודע באופן מלא לזכות עליה הוא מוותר, ואם נמסר לו בטרם החתימה חשבון ברור ומובן של הסכומים שיקבל במסגרתו ונוסח כתב הוויתור עליו הוא חתם היה ברור וחד משמעי, ואף במקרה שכזה מתן תוקף לכתב הוויתור נתון לשיקול דעת בית הדין.

בנסיבות העניין, נקבע כי המעסיקה עשתה שימוש בטופס כתב ויתור שהוכן מראש ולא מדובר בכתב סילוק סטנדרטי הכולל רק ויתור על תביעות נוספות, אלא בטופס שמוכן מראש שבו מעבר לאמירה בדבר כך שאין לעובד תביעות נוספות, על העובד לאשר גם כי הוא התפטר ללא הודעה מוקדמת וכי המעסיק זכאי בנסיבות אלה לקזז הודעה מוקדמת מהתשלום האחרון. המדובר בניצול מובהק של מצב חולשה של עובד, שבפרישתו מבקש לקבל את זכויותיו ומגלה כי תנאי לקבלת הכספים הינו חתימה על טופס שכזה תוך "אישור" עובדות שהן לאו דווקא נכונות.

בית הדין ראה בחומרה הכנה ושימוש בטופס "כתב ויתור מרצון" מוטה מסוג זה כטופס שעליו מוחתמים עובדים המסיימים העסקה, במיוחד עובדים זרים מוחלשים, ובמיוחד כאשר החתימה על הטופס הינה תנאי לקבלת זכויות קוגנטיות, שעה שהן אמורות להיות משולמות או בכלל.

התביעה התקבלה כמעט במלואה תוך חיוב המעסיקה בהחזר הודעה מוקדמת, השבת דמי הודעה מוקדמת (ופיצויי הלנת שכר על סכומים אלה), פיצוי על אי מתן זכות שימוע, החזר ניכוי שבוצע לקרן השתלמות (חלק עובד), החזר על אי ביצוע הפרשות לקרן השתלמות (מעסיק), החזר ניכויים על הוצאות נלוות, פיצוי על אי מתן שכר בימי מחלה וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד של העובד.

ד"מ (ת"א) 21925-05-16● בבית הדין האזורי לעבודה בת"א ● על ידי כבוד השופט דורי ספיבק ● התובע: Mekonen Tesfalem ● הנתבעת: י.ב. שיא משאבים בע"מ ● ניתן ב-10.04.2017

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו