המעסיקה התחייבה כי חוזה ההעסקה יעמוד בתוקפו 3 חודשים. האם זכותה של המעסיקה לפטר את העובדת קודם לכן?
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

המעסיקה התחייבה כי חוזה ההעסקה יעמוד בתוקפו 3 חודשים. האם זכותה של המעסיקה לפטר את העובדת קודם לכן?

מאת: עו"ד מעיין קישלס | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים | 25/02/2018

| |

בפועל העובדת פוטרה אחרי שבועיים בלבד

העובדות

הגב' מיכל ברוד  (להלן: "העובדת") הועסקה במסעדה כמנהלת שיווק אצל פנחס גבריאל, ישראל אבוגוב וחברת השדרה 34 ת"א גברי פנחס בע"מ (להלן: "המעסיקים").

העובדת החלה לעבוד אצל המעסיקים ביום 1.3.15, על פי הסכם שנכרת בין הצדדים.

ביום 15.3.2015 זומנה העובדת לפגישה בה נאמר לה על  סיום העסקתה. העובדת המשיכה להתייצב לעבודה עד שדרשו ממנה לעזוב את המקום.

העובדת טענה, כי היא זכאית לשכר בעבור 3 חודשי עבודה על פי ההסכם לתקופה קצובה שנחתם עמה וכן זכאית היא להפרשות פנסיוניות.

כמו כן, טענה העובדת, כי פוטרה שלא כדין ועל כן היא זכאית לפיצוי בגין פיטורים אלו.

המעסיקים טענו, כי ההסכם איננו לתקופה קצובה.

פסק-דין

בית הדין קבע, כי בהסכם בין הצדדים לא הייתה התחייבות להעסיק את העובדת לתקופה בת 3 חודשים אלא נאמר שההסכם "יהיה בתוקף עד 31.5.2015", קרי תנאי ההסכם הכוללים את שכרה, תנאי עבודתה של העובדת, תפקידה ותחומי אחריותה יהיו בתוקף עד תום תקופת ההסכם. הא ותו לא. 

בית הדין ציין, כי בחוזה לתקופה קצובה צריכה להיכתב אמירה מפורשת של התחייבות להעסיק עד ליום מסוים או עד לחודש מסוים, בענייננו, ההתחייבות היא לתנאים שנקבעו בהסכם עד למועד מסוים.

זאת ועוד, ההסכם לא נוסח על ידי המעסיקים אלא על ידי העובדת ולכן בכל מקרה, הפרשנות צריכה לפעול לטובת המעסיקים על פי ה"כלל נגד המנסח" הקבוע בסעיף 25(ב1) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

אי לכך, למעסיקים קמה הזכות לפטר את העובדת כפי שנעשה כאן והיה עליהם לשלם לה בעבור תקופת עבודתה באופן יחסי.

כמו כן, העובדת פוטרה בלא שנערך לה שימוע ומבלי ששולם לה שכרה בעבור שבועיים ימים. נוכח תקופת עבודתה הקצרה של העובדת תהא זכאית היא לפיצוי בגין אי עריכת שימוע בגובה של 2,000 ₪.

הפרשות לפנסיה: העובדת לא עבדה במשך שישה חודשים, על כן נקבע כי איננה זכאית להפרשות לפנסיה אלא אם כן היה באמתחתה קרן פנסיה, או אז היתה זכאית העובדת, לאחר שלושה חודשי עבודה, להפרשות לקרן פנסיה ובאופן רטרואקטיבי.

הודעה מוקדמת: העובדת עבדה שבועיים בלבד, היא זכאית ליום הודעה מוקדמת.

לסיכומו של דבר, תביעתה של העובדת התקבלה באופן חלקי, המעסיקים חויבו לשלם לעובדת את הסכומים הבאים:

סך של 3,750 ₪ בגין שכר עבודה לחודש 3/15.

סך של 357 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת.

סך של 2,000 ₪ בגין פיצוי בעבור אי עריכת שימוע.

ס"ע 42983-05-15● בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו ● על ידי סגנית הנשיאה, כבוד השופטת ד"ר אריאלה גילצר - כץ ● התובעת: מיכל ברוד ● הנתבעים: פנחס גבריאל, ישראל אבוגוב והשדרה 34 ת"א גברי פנחס בע"מ ● ניתן ב- 11.8.2017

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו