מנהל מוסך נחשב תפקיד של "משרת אמון"
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

מנהל מוסך נחשב תפקיד של "משרת אמון"

מאת: ג'ולייט אליהו | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים | 05/08/2018

| |

העובד הוחרג מחוק שעות עבודה ומנוחה בשל מעמדו ואופי תפקידו

גבריאל עטיאס (להלן: "העובד") עבד כמנהל מוסך בכ.ש. מרכזי תיפעול לרכב בע"מ, חברה פרטית המפעילה מספר מוסכים (להלן: "המעסיקה"). המעסיקה ערערה על פסק דין של בית הדין האזורי אשר פסק לחייב אותה בתשלום שעות נוספות לעובד שלה.

בית הדין האזורי קיבל את תביעת העובד לתשלום שעות נוספות בקביעה כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א- 1951 (להלן: "החוק") חלות על העובד היות והעובד לא נמנה על שכבת הניהול הבכירה, לא קבע מדיניות, היה כפוף למנהל רשת, לא השתתף בישיבות דירקטוריון, קיבל שכר התואם את המקובל בענף בהתחשב בניסיונו, לא היתה לו עצמאות מיוחדת ולא נדרש לעמוד לרשות החברה בשעות לא שגרתיות. בנוסף, לא התקבלה טענת המעסיקה לפיה העובד עבד בשכר גלובאלי הכלל גמול שעות נוספות שהרי מתכונת שכזו מנוגדת להוראות סעיף 5 לחוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958. לפיכך נפסקו לטובת העובד 353,283 ש"ח בגין ביצוע שעות נוספות.

המעסיקה ערערה על החלטה זו בבית הדין הארצי בטענה קיימות סתירות שנמצאו אצל עדים מטעם העובד. כמו כן, כל המאפיינים אשר נקבעו בפסיקה, מחריגים את העובד מתחולת החוק שהרי העובד השתכר בשכר של פי שלושה מהשכר הממוצע במשק, העובד קיבל מענקים והטבות בסכומים ניכרים. בנוסף, ברוב תקופת ההעסקה העובד היה השני בהיררכיה הארגונית. 

פסק דין

בית הדין קיבל את ערעור המעסיקה וביטל את חיובה בתשלום שעות נוספות בקביעה כי תפקידו של העובד היה "תפקיד הנהלה". נקבע, כי העובד היה כפוף לבעלים של החברה, השתתף בישיבות פורום מנהלי המוסכים והקביעה כי לא השתתף בישיבות דירקטוריון צריכה להיבחן בהתאם למקום העבודה, סוגו וגודלו.

בית הדין הארצי קבע, כי כל מקרה יבחן על פי נסיבותיו, כאשר במקרה זה מדובר במוסך אשר מנהלו הוא המוציא והמביא בכל הקשור לכל עניין ועניין במוסך, הן לצורך קליטת עובדים והן בצד המקצועי.

לסיכום, נקבע כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לא חלות על העובד בנסיבות שתוארו והחיוב שקבע בית הדין האזורי בוטל.

סע"ש 61148-08-16 ● בבית הדין הארצי לעבודה על ידי כבוד השופט רועי פוליאק, כבוד השופטת חני אופק גנדלר, כבוד השופט אילן סופר ● המערערת: כ.ש. מרכזי תיפעול לרכב בע"מ ● המשיב: גבריאל עטיאס ● ניתן ב- 05.06.18

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו