תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים - שחרור כספי פיצויים לעובד ואפשרות החזרת פיצויים למעסיק
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים - שחרור כספי פיצויים לעובד ואפשרות החזרת פיצויים למעסיק

מאת: נדב טסלר | מנהל מוצר אגף השיווק 'מנורה מבטחים פנסיה וגמל' | 10/10/2018

| |

סיימתם לעבוד וחלפו כבר 4 חודשים ממועד סיום העבודה, לא תידרשו עוד להציג אישור שחרור פיצויים לצורך משיכת הכספים מהקופה.

עובדים רבים נקלעים למצב שבו הם נדרשים להציג אישור שחרור כספי פיצויים לצורך משיכת כספי הפיצויים שהופקדו להם לחיסכון הפנסיוני. במקרים רבים מדובר במעסיקים קודמים או במעסיקים שנסגרו ובהעדר האישורים המתאימים לא ניתן למשוך את כספי הפיצויים.

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) עושה סדר וקובע שבאפשרות העובד למשוך את כספי הפיצויים אלא אם המעסיק ציין אחרת.

לרשות המעסיק עומדים 4 חודשים לעדכן את חברת הביטוח לגבי מעמד הפיצויים

כדי למנוע מהעובד למשוך בעתיד את כספי הפיצויים, המעסיק צריך להציג לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, פוליסת הביטוח או קופת הגמל) בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום העסקה של העובד את אחד האישורים הבאים:

-         פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד הפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים.

-         אסמכתא כי המעסיק החל לפעול לקבלת פסק דין הצהרתי לגבי זכאותו להחזרת הפיצויים. או שהחל בהליך משפטי לשלילת כספי הפיצויים בהתאם לסעיף 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים.

-         אסמכתא כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה ניתנים להחזרה לפי דין או הסכם העסקה וחתימה של העובד, לאחר סיום העבודה על הסכמתו להחזרת הכספים למעסיק.

-         במידה והמעסיק לא העביר את האישורים כנדרש, לא תהייה לו טענה כנגד הקופה על כך ששחררה את הכספים לעובד.

באיזה מקרים ניתן למשוך את הכספים או להחזירם למעסיק

 

סיימתי לעבוד היום, האם אני יכל למשוך את כספי הפיצויים ללא אישור שחרור כספים?

לא. לרשות המעסיק עומדים ארבעה חודשים להעברת התנגדות למשיכת הכספים לקופה. עליך להציג אישור שחרור כספי פיצויים או להמתין שיחלפו ארבעה חודשים ורק אז יהיה באפשרותך למשוך את הכספים ללא אישור שחרור כספי פיצויים.

סיימתי לעבוד לפני שנתיים, האם אני יכל למשוך כעת את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה ללא אישור שחרור כספים?

לא. לרשות מעסיקך הקודם, אותו עזבת לפני שנתיים, עומדים כעת 4 חודשים ממועד כניסת התיקון לתוקף להעביר את האסמכתאות לקרן הפנסיה. במידה והוא לא יעביר את האישורים בחודשים הקרובים תוכל למשוך בעתיד את כספי הפיצויים ללא אישור.

האם המעסיק יכול להתנגד למשיכת הכספים לאחר שכבר שחלפו כבר 4 חודשים?

כן. במידה והעובד לא משך עדיין את כספי הפיצויים יש באפשרות המעסיק להעביר את פסק דין הצהרתי למניעת המשיכה בעתיד.

באיזה מקרים יכל המעסיק למנוע ממני לקבל את כספי הפיצויים?

בהתאם לחוק פיצויי פיטורים הזכאות לקבלת כספי פיצויים היא במקרה של פיטורים לאחר שנת עבודה.

במקרים אחרים, לא קיימת זכאות אוטומטית לקבלת הכספים. באפשרות המעסיק להתנות את השארת הכספים בקופה בכך שתשאירו את יתר הכספים עד לגיל הפרישה.

במידה ותמשכו את כספי התגמולים לפני גיל הפרישה, המעסיק יוכל לדרוש חזרה את כספי הפיצויים

כפי שמתואר להלן בסעיף 8, לצו ההרחבה לפנסיית חובה:

ההפקדות ותשלומי המעביד בעבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה שבו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" - מוות, נכות או פרישה בגיל 60  ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.

בנוסף, במידה והעובד פוטר בנסיבות שלא מזכות אותו בפיצויי פיטורים בהתאם לסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, יהיה ראשי המעסיק לדרוש חזרה את כספי הפיצויים בצירוף אסמכתא.

הכותב – מנהל המוצר אגף השיווק 'מנורה מבטחים פנסיה וגמל' https://pensuni.com/?p=4943

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו