תזכורות – פעולות שכדאי לבצע לקראת סיום שנת המס
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

תזכורות – פעולות שכדאי לבצע לקראת סיום שנת המס

מאת: רו"ח אליק גנדלמן | מחלקת "כל מס" מבית חשבים | 27/11/2018

| |

העברת דירה מחברה לבעל מניות מהותי; מכירת מגרש המיועד לבנית 8 דירות מגורים לפחות; גילוי מרצון - הגשת פנייה אנונימית; בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית וחברת בית ; פירוק מרצון של חברה פרטית

העברת דירה מחברה לבעל מניות מהותי במסגרת הוראות מעבר של סעיף 3(ט1) – עד סוף שנת המס

עד תום שנת 2018 ניתן להעביר דירה המשמשת בעל מניות מהותי או קרובו מחברה בשני מסלולים:

●        ללא תשלום מס שבח. בעתיד לא ניתן יהיה למכור דירה בפטור או ב"ליניאריות חדשה" (אף לא ע"י יורשים או מי שיקבל דירה במתנה). בעת מכירת הדירה יחול מס שבח בשיטה ליניארית: עד מועד העברת הדירה לבעל מניות – מס מרבי, לאחר מכן – 25%

●        עם תשלום מס שבח לפי שווי שוק, מכרית דירה בעתיד תחויב במס לפי תאריך רכישה ושווי רכשה ביום העברתה מחברה לבעל מניות, ניתן יהיה לקבל פטור דירה יחידה

בשני המסלולים לא יחול חיוב במס רכישה. בשני המסלולים על בעל מניות לדווח על דיבידנד. לפרטים יש לעיין בחוזר 8/2017.

ניצול הטבה במכירת מגרש המיועד לבנית לפחות 8 דירות מגורים – עד סוף שנת המס.

כדאי לנצל את הטבת המס במכירת מגרש לבנית לפחות 8 דירות מגורים במסגרת סעיף 10 בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016) התשע"ו-2015.

מהות ההטבה – החלק היחסי של השבח הנצבר עד 7/11/2001 יחויב בשיעור מס של 25% במקום מס שולי. יש לבחון תנאי זכאות להטבה בהתאם לסעיף הנ"ל.

מכירת נכס נוסף לנישום שיש לו רווח הון בשנה השוטפת כדי לקזז הפסדים – עד סוף שנת המס

אם נבע לנישום רווח הון בשנה השוטפת ויש לו נכס נוסף שבכוונתו למכור וידוע שבנכס הנוסף צפוי הפסד – כדאי למכור עוד בשנה השוטפת כדי לקזז הפסד.

הגשת פנייה אנונימית בהליך גילוי מרצון – עד סוף שנת המס

עד סוף שנת המס הנוכחית ניתן להגיש פנייה אנונימית להליך גילוי מרצון. כלומר גם אם הגשת הפנייה תעשה עד ל-31/12/2018 – יימשך הטיפול בבקשה גם לאחר מכן.

יש להדגיש כי הליך הגשת פנייה אנונימית לגילוי מרצון כדאי יותר לנישום מאחר שבאפשרותו להעריך את תוצאות המס וההסכם עם רשות המסים לפני חשיפת פרטיו, לעומת נישומים שיגישו בקשות להליך מרצון החל מינואר 2019 המחייבות הצגה של פרטי הנישום. לאותו לקוח גם עומדת האפשרות "לסגת לאחור" ולמשוך את הבקשה, והניסיון מראה כי במסגרת ההליך האנונימי הנכונות להגיע להסכמים גדולה יותר...

הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית וחברת בית – עד 30.11.2018

כללי המיסוי לגבי בקשתן של חברות משפחתיות וחברות בית שרוצות לשנות את סיווגן "לחברות רגילות" שונו בחוק ההסדרים .

על פי התיקון בחוק: חברות משפחתיות וחברות בית צריכות לתת לפקיד השומה הודעה מראש כי ברצונן להפוך מחברה משפחתית או חברת בית לחברה רגילה, וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס, כלומר השנה עד יום 30.11.2018. יש לשים לב כי תאריך זה חל ביום ו' ולכן מומלץ להגיש את הבקשה ביום ה' 29.11.2018.

פירוק חברה פרטית – עד סוף שנת המס

פירוק מרצון של חברה פרטית כרוך בהליך פשוט יחסית שקבוע בהוראות פקודת החברות. להלן כמה הדגשים ויתרונות בהגשת בקשות לפירוק חברות שאינן פעילות עד תום שנת המס.

●        חיסכון בתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות. חברה פרטית חייבת כל שנה לא רק בדיווח לרשם החברות אלא גם בתשלום אגרה שנתית בגובה של כ-1,100 ש"ח.

●        חברה פרטית שלא פעלה לפירוק מרצון עלולה לגרום קשיים בקבלת פטור מניכוי מס במקור או להיתקל בבעיות בניהול ספרים לחברות הפעילות או הקשורות אליה.

●        קיזוז הפסדים כנגד הכנסות ורווחים אחרים. חברה פרטית שנושאת הפסדים צבורים - פירוק מרצון יביא בדרך כלל להיווצרות הפסד הון בידי בעל מניות בחברה כך שהפסד זה יותר לו בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא. זאת אל מול העובדה שאם אי אפשר לקזז את הפסד ההון בשנה שבה נוצר, אזי אותו הפסד יעבור לשנים הבאות עד שייווצר לבעל המניות רווח הון לקיזוז, וזאת ללא מגבלת זמן.

ביטוח לאומי - שינוי סיווג תיק מעצמאי רגיל לעצמאי שאינו עונה להגדרה ולהפך

בהתאם לחוזר שפרסם לאחרונה המוסד לביטוח לאומי ניתן לפתוח / לסגור / לשנות סיווג תיק (מעצמאי רגיל לעצמאי שאינו עונה להגדרה ולהפך) מתחילת השנה השוטפת ללא אסמכתאות. שינוי התיק החל מהשנה הקודמת אפשרי רק עם הצגת אסמכתאות.

הכותב - מומחה במסים. עורך מקצועי, אתר המידע האינטרנטי במסים "כל מס" וירחון "ידע למידע"

 

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו