חזרה מרצף פיצויים
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

חזרה מרצף פיצויים

מאת: יועץ פנסיוני C.L.U איציק בן-ארויה | בעלים של ''איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע''מ'' | 09/09/2019

| |

במאמר קודם, הסברנו מה קורה למי שביקש רצף פיצויים, ולא מצא מעסיק חדש בתוך שנה. ראינו שבמקרה כזה, לא מתקיים אחד התנאים לביצוע רצף, ולכן יש להגיש 161א מתקן.

הפעם נעסוק ב'חזרה מרצף פיצויים'. החזרה מרצף פיצויים מתבצעת במקרה שבו עובד שסיים עבודה, מילא טופס 161א, ביקש רצף פיצויים ומצא בתוך שנה מעסיק המפקיד על שמו פיצויים לקופה, אולם התחרט ומבקש לקבל את הפיצויים הפטורים שעמדו לזכותו בסיום העבודה מהמעסיק הקודם.

ראשית, נדגיש כי חזרה מרצף פיצויים מוגבלת בזמן, וניתן לבצע אותה בתוך שנתיים מסיום העבודה והגשת הבקשה לרצף. יש לשים לב – אם חלפו יותר משנתיים מהבקשה לרצף, והעובד רוצה לחזור בו מביצוע הרצף – הוא מאבד את הפטור על מענק הפרישה (פיצויים), ועליו לשלם מס "מהשקל הראשון"!

כעת, כיצד נבצע את החזרה מהרצף? כדי לבצע חזרה מרצף פיצויים יש להגיש טופס 161ג, בו ממלא העובד (או נותן השירות עבורו) פרטים לגבי אירועי פרישה בעבר, שם המעסיק ותקופת העבודה, וכן פרטים לגבי רצפים שנעשו בקופות הפיצויים על שמו, לרבות שם הקופה בה נצברו הזכויות, קוד סוג המשלם וסוג התשלום, התקופה עבורה הופקדו הכספים, ותאריך ההודעה על הרצף (כדי לוודא שמגיש הבקשה נמצא בחלון הזמנים לחזרה מרצף, שהוא כאמור שנתיים ממועד הגשת הבקשה). בסעיף ג' בטופס, על העובד לפרט אילו סכומים ומאיזה קופות הוא מבקש לחזור בו מהרצף, ולפרט את הצבירה העדכנית המצויה בקופות האמורות.

שימו לב כי מי שמבקש לבצע חזרה מרצף פיצויים, וביצע במועד סיום העבודה גם רצף קצבה, אינו חייב לחזור בו גם מרצף הקצבה – הוא יכול לבצע חזרה מרצף פיצויים ובו בזמן להותיר את צבירת הפיצויים המצויים בקופות לקצבה, במטרה לממש אותם בעתיד כקצבה או כהיוון קצבה (בהתקיים התנאים הנדרשים).

כעת ניגש להתחשבנות המס בחזרה מרצף הפיצויים – מהו חישוב המס אותו עושה פקיד השומה על הפיצויים לגביהם התבקשה החזרה מהרצף?

פקיד השומה לוקח את התקופה הכוללת של המעסיקים ביניהם נעשה רצף פיצויים, ומתייחס אליה כאילו הייתה תקופת העסקה אחת, שמסתיימת במועד סיום העבודה אצל המעסיק הקודם. הוא בודק את הצבירה בקופות לגביהן נעשתה החזרה מרצף (לרבות הרווחים ולא כולל הפקדות המעסיק הנוכחי), ומחשב לעובד את הפטור שמגיע לו – התקרה העדכנית במועד החזרה מהרצף, כשהוא מוכפל בתקופת העבודה הכוללת בין המעסיקים ביניהם ביצע העובד רצף פיצויים. ככל שישנו מענק חייב, העובד רשאי לפרוס אותו עד 6 שנים, בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה. בסיום התהליך, מנפיק פקיד השומה אישור לקופה ממנה מתבקש סכום הפיצויים, בו הוא נוקב בסכום המענק הפטור, בסכום המענק החייב ובשיעור המס שיש לנכות ממנו.

מה למדנו? שאם מבצעים רצף פיצויים ומבקשים לחזור ממנו ולמשוך כספים, יש להודיע על כך בתוך שנתיים, ולהגיש לפקיד השומה טופס 161ג ומסמכים נלווים, כדי שזה יבצע חישוב מחודש ויורה על הסכום הפטור והמס לתשלום על המענק החייב.

הכותב - יועץ פנסיוני, בעלים של ''איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע''מ'', חברה העוסקת בייעוץ פנסיוני לחברות ולפרטיים, וכן בהדרכות מקצועיות בתחום הביטוח, הפנסיה והגמל. מנהל אקדמי בהכשרת יועצים ומשווקים פנסיוניים בגופים מוסדיים ונמנה עם מומחי חברת ''חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע''מ"

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו