הכנסה שאינה פוגעת בקצבת זקנה
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

הכנסה שאינה פוגעת בקצבת זקנה

מאת: עו"ד עמוס הלפרין | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים | 11/02/2020

| |

על פי סעיף 245 לחוק הביטוח הלאומי , מבוטחים שהגיעו לגיל 70, זכאים לקבל קצבת זקנה, ללא תלות בהכנסתם. עם זאת, מבוטחים זכאים לקבל את קצבת הזקנה לפני גיל הזכאות הנ"ל, בכפוף למבחן הכנסה, וזאת בהגיעם לגיל פרישה שהוא 67  לגבר, ו- 62 לאשה הגדרת ההכנסה המרבית, המזכה בקצבת זיקנה מלאה, משתנה בהתאם למספר התלויים במבוטח

על פי סעיף 245 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 (להלן:"החוק"), מבוטחים שהגיעו לגיל 70 (*), זכאים לקבל קצבת זקנה, ללא תלות בהכנסתם.

עם זאת, מבוטחים זכאים לקבל את קצבת הזקנה לפני גיל הזכאות הנ"ל, בכפוף למבחן הכנסה, וזאת בהגיעם לגיל פרישה שהוא 67  לגבר, ו- 62 לאשה (*).

הגדרת ההכנסה המרבית, המזכה בקצבת זיקנה מלאה, משתנה בהתאם למספר התלויים במבוטח:

57% מהשכר הממוצע ללא תלויים (6,014 ש"ח, החל מינואר 2020).

76% מהשכר הממוצע עם תלוי אחד (8,018.76 ש"ח, החל מינואר 2020).

בעד כל תלוי נוסף – תוספת של 7% משכר הממוצע (738 ש"ח, החל מינואר 2020).

"תלוי" על פי סעיף 247 לחוק הוא אחד מאלו:

1.   אשתו של מבוטח כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים -  

(א) היא אשתו שנה אחת לפחות או שיש עמה ילד שלו;

(ב) היא בת 45 ומעלה או שיש עמה ילד שלו;

(ג)  אם לא מלאו לה 65, הכנסתה אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע.

2.   ילדו (כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי).

3.   בן זוג של מבוטחת שנה אחת לפחות, כאשר מלאו לו 50 והכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע, או כאשר מלאו לו 70.

מקורות הכנסה, לענין מבחן הזכאות אינם כוללים הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכוח חיקוק, דיני חוץ או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, בין שנערכו בישראל ובין שנערכו בחוץ לארץ. יחד עם זאת הכנסה לעניין הגדרת תלוי היא כל הכנסה לרבות קצבה.

זכאות לקצבה חלקית:

עובד שהכנסתו בתקופה המותנית שלפני הגיעו לגיל 70, עולה על ההכנסה המירבית, זכאי לקיצבת זיקנה יחסית. הקצבה היחסית משולמת בניכוי 60% מהסכום העולה על ההכנסה המרבית, ובלבד שסכום הקצבה לאחר הניכוי לא יפחת מסכום השווה ל- 10% מסכום הקצבה.

לחלופין בהתאם לסעיף 249 לחוק, המבוטח רשאי לוותר על קצבה זו לתקופה שביקש. דחיית קבלת הקצבה תזכה את המבוטח בתוספת בשיעור של 5% לכל שנת דחייה.

(*) החל ב-1 ליולי 2004 השתנה הגיל המזכה בקצבת זקנה, בעקבות חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004. בהתאם לחוק הועלה גיל הפרישה בהדרגה ל- 67 לגבר ו-62 לאשה. לפי נוסח החוק גיל הפרישה לנשים צפוי לעלות בהדרגה ל- 64 בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת. הגיל המוחלט (זכאות לקצבת זקנה ללא מבחן הכנסות) לגבי נשים עולה בהדרגה ל-70. לטבלאות המפרטות את גיל הפרישה לנשים ולגברים בהתאם לתאריך הלידה לחץ על לשונית "מסמכים מקושרים".

הכותב – עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו