דרכי התמודדות המעסיק בעקבות נגיף הקורונה
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

דרכי התמודדות המעסיק בעקבות נגיף הקורונה

מאת: עו"ד מיטל דולב בלט ועו"ד ג'ולייט אליהו | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים | 19/03/2020

| |

בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),התש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם")  נקבעו הוראות להתמודדות עם הנגיף. בנוסף, משרד הבריאות פרסם מספר חוזרים והנחיות בהתאם לקצב התפתחות מחלת הקורונה, לפיהן על עובדים במקרים שונים להיכנס לבידוד ביתי.

היעדרות עקב בידוד- דמי מחלה

במידה ועל עובד במקום העבודה חלה חובה לשהות בבידוד ביתי, דין היעדרות תהא כדין מחלה.

ע"פ חוזרי משרד הבריאות, הוצאה תעודת מחלה גורפת והעובד לא יידרש להציג אישור רפואי רגיל. עובד השוהה בבידוד יידרש להציג למעסיק הצהרה שלו חתומה בדבר סיבות הבידוד ותיאור פוטנציאל החשיפה למחלה.

יצויין, כי ע"פ סעיף 2(א) לחוק דמי המחלה העובד לא יהא זכאי לתשלום עבור יום ההיעדרות הראשון. עבור הימים השני והשלישי להעדרו, דמי המחלה יהיו בשיעור 50% משכר יום עבודה רגיל. מהיום הרביעי להעדרו ואילך ישולם לעובד תשלום מלוא דמי מחלה, בשיעור 100% משכר יום עבודה רגיל.

במידה ולעובד אין יתרת ימי מחלה, העובד לא יהא זכאי לתשלום מאת המעסיק.

הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום ע"י מעסיק

בעקבות נגיף הקורנה, מעסיקים רבים במשק נקלעו למצב כלכלי קשה אשר מחייב אותם להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום. יצוין כי הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום באופן חד צדדי וללא הסכמת העובד, מהווה הפרה של  חוזה העבודה ביניהם, ועלולה להיחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה, או לנסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד, כי ימשיך בעבודתו. עובד המתפטר בשל כך, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אם יחליט להתפטר(*).

כמו כן, בסיטואציה זו עשוי העובד להיות זכאי לפיצויי פיטורים, על פי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים - התשכ"ג 1963, אם יתפטר כתוצאה ממהלך זה של המעסיק.

יחד עם זאת יש להדגיש, כי על העובד חלה חובה להעמיד את המעסיק על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה, ולאפשר לו לחזור בו מכוונתו להוציאו לחופשה ללא תשלום כפויה (**). עוד יצוין, כי בפסיקה נקבע, כי הוצאה לחופשה ללא תשלום לפרק זמן בלתי מוגדר, אשר ברור מראש כי אינו קצר, דינה כפיטורים(***).

יודגש, כי המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות מפורטות לזכאות עובד בחופשה ללא תשלום מאולצת לקבלת דמי אבטלה. לפי ההנחיות, עובד יהא זכאי לדמי אבטלה מיידית אם החופשה ללא תשלום היא למשך 30 ימים לפחות וגם אם צבורים לרשותו ימי חופשה אצל המעסיק. על העובד לעמוד בתנאי הכשרה לזכאות לאבטלה ובראשם הצגת 12 תלושי שכר מתוך 18 החודשים שקדמו ליום ההתייצבות בלשכת התעסוקה.

על המעסיק למלא עבור העובד טופס אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514). המעסיק צריך לציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תקופת החופשה ללא תשלום.

לפי בדיקה מול גורמים בביטוח לאומי, על המעסיק לשלם עבור העובד דמי ביטוח לאומי עבור חודשיים ראשונים, וכשהעובד ישוב מחל"ת ניתן לקזז זאת ממנו. זאת, גם אם העובד מקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בזמן החל"ת.

עובדים המוגנים מפני פיטורים (למשל: עובדת בהיריון/ עובדת לאחר לידה)

ע"פ חוק עבודת נשים, עובדת בהיריון שעובדת במקום העבודה 6 חודשים לפחות, לא ניתן לפטר אותה ללא היתר מאת הממונה לחוק עבודת נשים במשרד העבודה. כמו כן, לא ניתן לשנות תנאי העסקתה. לפיכך, במידה ומעסיק מעוניין להוציא עובדת בהיריון לחל"ת כפוי עליו לפנות לקבלת היתר מאת הממונה.

יודגש, כי האמור לעיל יחול גם על עובדת לאחר לידה המוגנת ב- 60 הימים מתום חופשת הלידה לה הזכאית מכח החוק.

היעדרות מהעבודה עקב סגירת מקומות עבודה -

במידה ומדובר בסגירת מקום עבודה מכח הנחיות משרד הבריאות (למשל בתי מלון, מסעדות) לתקופה של 30 ימים לפחות, המעסיק יוכל להוציא את עובדיו לחל"ת כפוי בהסכמה. העובד יהא זכאי לקבל דמי אבטלה כפי הכתוב לעיל. במידה וסגירת מקום העבודה הנה לפחות מ- 30 ימים אזי העובד יוכל לבקש לנצל את ימי החופשה הצבורים לזכותו. במידה ואין ברשותו ימי חופשה, לא יהא זכאי לתשלום עבור שכר עבודה.

היעדרות מהעבודה עקב שהייה עם ילדים קטנים בבית -

עובד יוכל לבקש מהמעסיק לנצל את יתרת ימי החופשה שצבר לזכותו, במידה ואין לרשות העובד ימי חופשה אזי לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות זו.

יודגש, כי במידה ותהא התפתחות חקיקתית או הנחיות לתשלום שכר לעובדים בתקופה זו, נפרסם זאת באתר כל עובד  www.koloved.net.

(*)  ע"ע 10/03 גליה פיליפוביץ נ. סי.פי.אס מחשבים והנדסה בע"מ, פדי מ (1) 471.

(**) עדמ 00021/03, חברת השמירה בע"מ נ' גל מילר, מיום 3.3.2004.

(***)     דב"ע נב/3-215 שוכרי סאלם יעקב עאצי ואח' נ. ליר תעשיות לבידים בע"מ, פד"י כה(1) 358

(****)   להלן רשימת המדינות: אוסטריה, אורגוואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, רוסיה, שבדיה ושוויץ.

הכותבות – עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו