תאונת עבודה שארעה לעובד בזמן עבודה מהבית כתאונת עבודה
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

תאונת עבודה שארעה לעובד בזמן עבודה מהבית כתאונת עבודה

מאת: עו"ד מיטל דולב בלט | מנהלת "כל עובד" מבית חשבים | 22/04/2020

| |

בעידן בו עובדים רבים מועסקים מהבית באופן מלא או חלקי, וביתר שאת בימים אלה, בעקבות משבר הקורונה, היבט נוסף שעשוי להתעורר בהקשר זה הוא פגיעה במהלך העבודה מהבית.

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995 מגדיר "תאונת עבודה" כ-"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי, מונה שורה של מקרים אשר יוכרו כתאונת עבודה כמו פגיעה בדרך לעבודה וממנה, פגיעה בזמן ההפסקה ופגיעה בידי אחר.

חוק הביטוח הלאומי אינו עוסק בסוגיה בה עובד מועסק מהבית ונפצע בביתו.

בפסיקת בית הדין הארצי נקבע כי המבחנים של 'תוך כדי העבודה' (תנאי המועד) ושל 'עקב העבודה' (תנאי הקשר הסיבתי) אינם מבחנים נפרדים, אלא כמאמר השופט חשין: " 'עקב' היא הגבירה ואילו 'תוך כדי' נגררת ונשרכת אחריה...". הלכה למעשה, תנאים אלה פורשו בפסיקה כמכוונים לבחון בעיקרו של דבר אם יש קשר סיבתי בין התאונה לבין העבודה, אפילו זו ארעה שלא ב'מקום העבודה' או ב'זמן העבודה' - במשמעותם הרגילה והפשוטה של ביטויים אלה, אלא בעת פעולה שנהוג לכנותה - 'פעולה נלווית' או 'פעולה קשורה' לעבודה.

המושג 'סביבת העבודה' "מתייחס לא רק למקום המדויק בו מבוצעת העבודה, אלא גם לסביבה העוטפת אותו". לפי הנפסק שם מקום בו העבודה מבוצעת ב'בית' יש לאתר את 'סביבת העבודה' שכן גבולותיה לא תמיד ברורים. גבולות אלה, כך נפסק, צריכים להבחן "בגישה גמישה ופונקציונלית ולא בגישה מקובעת ופורמליסטית". לפי גישה זו, "לעתים, במצבים גבוליים, יכולים תחומי תפקוד שונים להתערב זה בזה, כגון – שסביבת תפקודי הבית חודרת אל תוך סביבת תפקודי העבודה" (עבל (ארצי) 131/09, אריה ברזילי נגד המוסד לביטוח לאומי, דינים ארצי לעבודה 2010 (151) 44 (10/10/2010)

בית הדין הארצי לעבודה הכיר כתאונת עבודה תאונה שארעה לעובדת בזמן שעבדה מביתה. באירוע בו החליקה עובדת על רצפת ביתה, שהייתה רטובה מנוזל ששפכו ילדיה הפעוטים, בעודה בדרכה לבצע עבודה ליד המחשב, ונחבלה (עבל (ארצי) 376/03 יפה אלגריסי נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 6.4.2005).

לפיכך, פגיעה שארעה לעובד בביתו בזמן שהועסק מהבית עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה, המזכה בדמי פגיעה מביטוח לאומי, אולם המוסד לביטוח לאומי הוא הגורם היחיד המוסמך לאשר פגיעה כתאונת עבודה.

הכותבת – עו"ד, מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ. 

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו