מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שנייה שינויים ודגשים
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שנייה שינויים ודגשים

מאת: רו"ח אליק גנדלמן | עורך מקצועי אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס" | 03/05/2020

| |

ב-24.4.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף – 2020, להלן דברי הסבר ועיקרי הדברים מתוך התקנות.

1)   עצמאי שפתח עסק ב 10/2019 (במקום 9/2019 בפעימה ראשונה) יהיה זכאי  למענק .

2)   יש התחשבות בעסק / חברה שהתחילו פעילות ב 2018 ועדיין לא היו להם רווחים (בהתאם להגדרות "עצמאי בעל עסק חדש" ו "חברת מעטים חדשה")

3)   בשונה מפעימה ראשונה , בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה,  שהוא בעלי שליטה בחברת מעטים (כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה)   עשוי להיות זכאי למענק.

בעל שליטה זכאי למענק רק אם הוא מחזיק במניות ובתנאי שקיבל מהחברה משכורת בתקופה 9/2019 – 2/2020

4)   תקרת ההכנסה לזכאות למענק בתקופת הבסיס (שנת 2018 או 2019 לעסק חדש)  הינה  1 מילון ש"ח במקום 240 אלף ש"ח.

5)   בוטל מבחן הכנסות שני בני זוג

6)   הרף התחתון של ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק בתקופת הבסיס (2018 או 2019 לעסק חדש) שמתחתיו לא זכאים למענק ירד ל 714  ש"ח  (במקום  רף של 2,000 ש"ח  שנקבע בפעימה הראשונה).

7)   ירידה של 25% ומעלה במחזור נבדקת בתקופת 3-6/2020 (במקום 3-4/2020 בפעימה הראשונה).

8)   דוח 2018 צריך להיות מוגש טרם הגשת התביעה למענק (למעט מי שפתח עסק ב-2019)

9)   בבדיקת תקרת ההכנסה החייבת של 1 מיליון ש"ח לבעל שליטה לוקחים בחשבון  את הכנסתו ואת הכנסת החברה כפול שיעור החזקה במניות החברה.

10) המשכורת החודשית הממוצעת בשנת 2018 (חברה חדשה – 2019) של בעל השליטה אמורה להיות לפחות 714 ש"ח.

11) זכאות בעל השליטה למענק נקבעת לפי ירידה במחזור החברה, ללא קשר לירידה במשכורת שהוא מקבל מהחברה.

12) בעל השליטה דווח למוסד לביטוח לאומי כבעל שליטה בתקופה 9/2019-2/2020 ולא זכאי לדמי אבטלה (בגין משכורת מאותה חברת מעטים) בתקופה 9/2019-4/2020 (רשות המסים תקבל מידע על כך מביטוח לאומי).

13) החברה ובעל השליטה בה הגישו דוח שנתי 2018 טרם הגשת התביעה למענק (למעט חברה חדשה).

14) תקרת המענק כאחוז מהכנסת הבסיס היא 70% במקום 65% כפי שהיה בפעימה הראשונה.

15) סכום המענק המרבי נקבע לסך של  10,500 ש"ח:  בעלי הכנסה חודשית ממוצעת בתקופת הבסיס (2018 או 2019 לעסק חדש) בטווח של  15-40 אלף ש"ח לחודש , יקבלו מענק מרבי של 10,500 ש"ח. אלה שהרוויחו בתקופת הבסיס פחות מ 15 אלף יקבלו 70% מההכנסה. לגבי אלה שהרוויחו בתקופת הבסיס מעל 40 אלף ש"ח סכום המענק יוקטן ב- 17.3% מההכנסה העולה על 40 אלף ש"ח.

16) תוספת ל"עסק קטן". בעלי מחזור חודשי ממוצע בשנת 2019 שהינו בין 1,500 ש"ח ל- 25,000 ש"ח יקבלו תוספת למענק שתהא  מדורגת בהתאם למחזור החודשי הממוצע הנ"ל בתנאי שהמחזור בתקופה  3-4/2020 (ולא 3-6/2020) ירד לפחות ב 25% בהשוואה לתקופה 3-4/2019:

-      מחוזר 1,500 – 8,333 – 700 ש"ח לחודש

-      מחזור 8,334 – 16,667 – 1,875 ש"ח לחודש

-      מחזור 16,668 – 25,000 – 3,025 ש"ח לחודש

17) הרף התחתון של ההכנסה החודשית הממוצעת של 714 ש"ח ב 2019 לא חלה על תוספת לעסק קטן (תנאי זה למעשה הוחלף בתנאי של מחזור חודשי מינימלי של 1,500 ש"ח)

18) תנאי ההכנסה המקסימלית של 1 מיליון ש"ח לא חל על תוספת לעסק קטן לכן בעלי משכורת / הכנסה פסיבית / פנסיה גבוהה זכאים לתוספת.

19) מענק לשכיר בעל שליטה יחושב באופן דומה לזה של עצמאי לפי המשכורת שהוא מקבל מחברת מעטים בתקופת הבסיס (2018 או 2019 לחברה חדשה), המענק יינתן לגבי כלל המשכורות שבעל השליטה מקבל בכל חברות המעטים בהן הוא בעל שליטה (כלומר אין כפל מענק).

20) תביעה למענק תוגש באופן מקוון תוך 70 יום מ-3/5/2020.

21) התביעה תיבדק תוך 5 ימים וככל שתובע נמצא זכאי למענק הוא ישולם תוך 5 ימים נוספים.

 

הכותב: עורך מקצועי אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס", ירחון "ידע למידע" וראש צוות מומחי המיסים בחשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו