מענק לעסקים עצמאים וחברות - מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

מענק לעסקים עצמאים וחברות - מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)

מאת: רו"ח אליק גנדלמן | עורך מקצועי אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס" | 20/05/2020

| |

ב- 12.5.2020 נפתחה ברשות המסים האפשרות להגשת בקשת מענק הסיוע לעצמאים וחברות להשתתפות בהוצאות קבועות. בנוסף למענקים לעצמאים ובעלי שליטה  (פעימה ראשונה ושנייה)  - יקבלו עסקים עצמאים וחברות,  מענק השתתפות בהוצאות קבועות , אשר נועד לפצות אותם (אם כי באופן חלקי) על ההפסדים שנגרמו  לעסקיהם ע"י משבר קורונה . משבר שהשבית עסקים רבים או גרם לירידה משמעותית במחזוריהם.

 

הפעימה השלישית יצאה לדרך.  ב- 12.5.2020 נפתחה ברשות המסים האפשרות להגשת בקשת מענק הסיוע לעצמאים וחברות להשתתפות בהוצאות קבועות.

בנוסף למענקים לעצמאים ובעלי שליטה  (פעימה ראשונה ושנייה)  - יקבלו עסקים עצמאים וחברות,  מענק השתתפות בהוצאות קבועות , אשר נועד לפצות אותם (אם כי באופן חלקי) על ההפסדים שנגרמו  לעסקיהם ע"י משבר קורונה . משבר שהשבית עסקים רבים או גרם לירידה משמעותית במחזוריהם.

המענק מחושב על בסיס ירידת מחזור עסקי בתקופה 3-4/2020 בהשוואה ל 3-4/2019. עסקים רבים (בעיקר נותני שירות) מדווחים למע"מ "על בסיס מזומן". אם הלקוחות של אותו עוסק משלמים בשקים דחויים זה גורם למצב שהעסקאות מקבלות ביטוי במע"מ רק בעת פירעון השיק. כפועל יוצא מכך הרי,  שבתקופה 3-4/2020 העוסק מדווח למע"מ על השירותים שנתן עוד לפני המשבר, בעוד שהירידה בפעילות תבוא לידי ביטוי בחודשים הבאים.  כתוצאה מכך עוסק המדווח "על בסיס מזומן" לא יקבל מענק (או יקבל מענק שלא תואם את רמת הירידה בפעילותו).

רשות המסים פנתה לממשלה בבקשה לתקן עיוות זה. ישנם עיוותים נוספים שלא לכולם יש פתרון, לדוגמא – עסק בצמיחה שנפגע מהקורונה אך הירידה בפעילותו התקזזה מול עליה במחזורו כתוצאה מהצלחת העסק.  נכון למועד כתיבת שורות אלה – לא פורסמו תקנות או חקיקה כמענה לפניית רשות המסים.

להלן דברי הסבר על פי הפרסומים שהוציאה רשות המסים לגבי הפעימה השלישית - השתתפות בהוצאות קבועות:

 מענק ההשתתפות בהוצאות הקבועות יינתן ל 3 הקבוצות הבאות:

●        עצמאים יחידים בעלי מחזור בין 300 אלף ש"ח ל 20 מיליון ש"ח

●        חברות ושותפויות בעלי מחזור בין 18 אלף ש"ח ל 20 מיליון ש"ח

●        מלכ"רים זכאים בעלי מחזור בין 18 אלף ש"ח ל 20 מיליון ש"ח

עצמאים יחידים בעלי מחזור 18-300 אלף ש"ח קיבלו "תוספת לעסק קטן" במסגרת מענק פעימה שניה.

תנאים עיקריים לקבלת מענק:

●        המחזור בתקופה 3-4/2020 ירד לפחות ב 25% בהשוואה ל 3-4/2019. לצורך בדיקת ירידה במחזור יש לנטרל עסקאות הוניות ועסקאות חריגות אחרות.

●        הירידה במחזור נגרמה ע"י משבר הקורונה. רשות המסים מדגישה כי לא יינתן מענק לעסק שמחזורו היה במגמת ירידה טרם המשבר או שמקורו בשינוי סוג פעילות. חלק מהתביעות ייבדקו לעומק.

תנאים נוספים:

●        העוסק הגיש דוחות מע"מ

●        העוסק ניהל ספרים שלא נפסלו

●        העסק נפתח לכל המאוחר ב 31/12/19

●        העסק לא נסגר עד 29/2/20

סוגי עסקים שלא זכאים למענק (רשימה חלקית):

●        יהלומנים (מי שחל עליו פטור לפי סעיף 33 לחוק מע"מ)

●        סוחרי מקרקעין

●        קבלנים (מי שחל עליו סעיף 8א לפקודה)

חישוב סכום המענק:

●        חברות ושותפויות בעלי מחזור בין 18 ל- 300 אלף ש"ח יקבלו מענק בדומה ל"תוספת לעסק קטן" שקיבלו העצמאים:

●         מחזור שנתי 18,000 – 100,000 ש"ח – מענק 700 ש"ח

●         מחזור שנתי 100,001 – 200,000 – מענק 1,875 ש"ח

●         מחזור שנתי 200,001 – 300,000 – מענק 3,025 ש"ח

●        מענק לעסקים בעלי מחזור העולה על 300 אלף ש"ח מדורג בהתאם לשיעור ירידה במחזור. מהענק מחושב כהכפלת מחזור 3-4/2019 בשני מכפילים:

●         מכפיל אחד בהתאם לשיעור ירידה במחוזר

●        שיעור ירידת מחזור בין 25% ל 40% - 0.1

●        שיעור ירידת מחזור בין 40% ל 60% - 0.2

●        שיעור ירידת מחזור בין 60% ל 80% - 0.35

●        שיעור ירידת מחזור מעל 80% - 0.5

●         מכפיל שני המכונה "מקדם השתתפות בהוצאות קבועות"

●        לבעלי מחזור בין 300 אלף ש"ח ל 1.5 מיליון ש"ח מקדם קבוע 0.3

●        לבעלי מחזור העולה על 1.5 מיליון ש"ח "מקדם השתתפות בהוצאות קבועות" מחושב לפי הנוסחה הבאה אך לא יעלה על 0.3

הוצאות שכר נחסכות בחודשים 3-4/2020 לעובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו

 

_

 

תשומות 2019 (למעט ציוד)

 

 

0.9X

 

 

_

 

 

1

 

מחזור 2019

מחזור 2019

 

 

●        לעסק לסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק נקבע "מקדם השתתפות בהוצאות קבועות" של 0.075

●        לצורך חישוב המקדם המחזור לא יכלול עסקאות הוניות ועסקאות חריגות אחרות, תשומות לא כולל ציוד אך כולל תשומות בשיעור אפס (כגון פירות וירקות)

דוגמאות פשוטות:

1.   נתונים:

●         מחזור 2019 – 1 מיליון ש"ח

●         מחזור 3-4/2019 – 100,000 ש"ח

●         מחוזר 3-4/2020 – 30,000 ש"ח

המחזור ירד ב 70% לכן מכפיל ראשון – 0.35, החברה נמצאת בטווח מחזורים 300 אלף – 1.5 מיליון ש"ח לכן מכפיל שני – 0.3. חישוב המענק:

10,500 = 100,000 X 0.35 X 0.3

2)   נתונים:

●         מחזור 2019 – 10 מיליון ש"ח

●         תשומות 2019 – 5 מיליון ש"ח

●         מחזור 3-4/2019 – 1 מיליון ש"ח

●         מחזור 3-4/2020 – 150 אלף ש"ח

●         לא הוצאו עובדים לחל"ת ולא פוטרו

חישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות:

0.55 = 5/10X  0.9 – 1

תוצאת החישוב עולה על 0.3 לכן מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות הוא 0.3,  מחזור ירד ביותר מ- 80% לכן מקדם ראשון – 0.5.

חישוב המענק:

150,000 = 1,000,000 X 0.5 X 0.3

 

חישוב הוצאות השכר הנחסכות:

רכיב זה מהווה הוצאות שכר שהמעסיק היה נושא בהן בתקופת המענק (3-4/2020) לולא העובד לא הוצא לחל"ת/פוטר. הוצאה נחסכת מחושבת לגבי כל עובד בנפרד. באתר רשות המסים, בדף הגשת תביעה צורף קובץ אקסל לצורך חישוב ההוצאה הנחסכת (על התובע להזין רק משכורת ממוצעת ותקופת החל"ת, קובץ האקסל כולל נוסחה מובנית לחישוב ההוצאה הנחסכת) .

 

נוסחה לחישוב הוצאה נחסכת:

משכורת ברוטו ממוצעת בשלושה חודשים שקדמו להוצאת עובד לחל"ת/פיטורין כפול

1.25 (כדי לתת ביטוי להוצאות סוציאליות) כפול

מספר ימי חל"ת חלקי 30 (כדי לתת ביטוי ליחס בין תקופת חל"ת לתקופת מענק) כפול

6 (כדי לתרגם למונחים שנתיים)

 

דוגמא לחישוב הוצאת שכר נחסכת:

עובד הוצא לחל"ת מ 15/3/2020 עד 20/4/2020 (תקופת חל"ת – 37 יום). המשכורת הממוצעת של העובד בחודשים 2/2020 – 12/2019 – 10,000 ש"ח.

 

חישוב ההוצאה הנחסכת:

92,500 = 6 X 37/30 X 1.25 X 10,000

 

מענק לשותפות / איחוד עוסקים

יש להבחין בין שני סוגי שותפויות: שותפות יחידים ושותפות תאגידים.

בשותפות יחידים התביעה תוגש ע"י שותף "ראשי" (שנבחר בעת רישום איחוד עוסקים במע"מ) לפי נתוני השותפות.

בשותפות של תאגידים שכל אחד מהם מנהל מערכת חשבונות נפרדת התביעה תוגש ע"י כל תאגיד בנפרד לפי נתוניו של אותו תאגיד (מחזורים, תשומות, הוצאות נחסכות).

 

לגבי שני סוגי שותפויות  - תקרת מחזור של 20 מיליון תיעשה על מחזור של כל השותפים.

 

מענק למוסד ציבורי זכאי

תנאים לקבלת מענק למוסד ציבורי זכאי:

●        הוא "מוסד ציבורי" לעניין סעיף 9(2) לפקודה

●        שליש לפחות מהכנסותיו מקורם לא בתמיכה ממשלתית או תרומות

●        רב הכנסות שאינם מתמיכה או תרומות נובעת ממכירת מוצרים או שירותים (לא נדרש רישום במע"מ)

מקדם הוצאות קבועת לגבי מוסד ציבורי זכאי יחושב לפי הוצאות והכנסות בשנת 2018 (ולא 2019) על סמך אישור רו"ח ודוחות כספיים של שנת 2018.

 

מענק לעוסק אילתי

●        עוסק אילתי בעל מחזור 300 אלף עד 1.5 מיליון שלא מדווח מקדמות יגיש אישור רו"ח / יועץ מס על מחזור 3-4/2019 ו 3-4/2020

●        בעל מחזור 20 – 1.5 מיליון ש"ח שלא מדווח מקדמות יגיש אישור רו"ח / יועץ מס על מחזור 3-4/2019 ו 3-4/2020 ודוח רווח והפסד לצורך חישוב מקדם הוצאות קבועות

●        בעל מחזור 20 – 1.5 מיליון ש"ח המדווח מקדמות יגיש דוח רווח והפסד לצורך חישוב מקדם הוצאות קבועות.

 

מענק לעוסק חדש

מחזור 2019 לצורך חישוב מקדם הוצאות קבועות יחושב כמחזור ממוצע מהחודש שלאחר חודש פתיחת העסק עד דצמבר 2019 כפול 12. לגבי עסק שנפתח לאחר 1/3/2020 מחזור בסיס (במקום מחזור  3-4/2020) יהיה מחזור ממוצע מהחודש שלאחר חודש פתיחת העסק עד 2/2020.

תהליך הגשת התביעה

התביעה תוגש באתר רשות המסים בין 12/5/2020 עד 10/8/2020. מוסד ציבורי זכאי, עוסק אילתי ושותפות נדרשים לצרף אישורי רו"ח / יועץ מס רלוונטיים. אם בדיקת הנתונים הממוחשבת בעת ההגשה יצאה תקינה,  המענק ישולם תוך 7 ימים. אם נדרשות בדיקות נוספות ניתן לקבל מקדמה של 20% (עד 80 אלף ש"ח). אם העוסק לא פטור מניכוי במקור ינוכה מס במקור מהמענק. ניתן להגיש השגה תוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה על המענק, החלטה בהשגה תינתן תוך 180 ימים. השגה צריכה להיות מנומקת ומפורטת, כולל מסמכים תומכים. השגה תוגש באופן מקוון באתר רשות המסים.

 

הכותב: עורך מקצועי אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס", ירחון "ידע למידע" וראש צוות מומחי המיסים בחשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו