מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי בכל אחד ממענקי הממשלה בגין נגיף הקורונה
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי בכל אחד ממענקי הממשלה בגין נגיף הקורונה

מאת: רו"ח אחמד חסונה | מומחה במיסים – מצוות מומחי המיסים ב"כל-מס" | 12/07/2020

| |

בשל השאלות הרבות שמופנות אלינו וכדי להנגיש את המידע בנושא חובת תשלום מיסים על המענקים שקיבלו המעסיקים והעוסקים – להלן ריכוז המידע על פי הפעימות, לרבות קישורים לאסמכתאות המקוריות בחוק ובתקנות.

זבשל השאלות הרבות שמופנות אלינו וכדי להנגיש את המידע בנושא חובת תשלום מיסים על המענקים שקיבלו המעסיקים והעוסקים – להלן ריכוז המידע על פי הפעימות, לרבות קישורים לאסמכתאות המקוריות בחוק ובתקנות.

מיסים

מענק פעימה ראשונה

מענק פעימה שנייה

מענק פעימה שלישית

מענק עידוד התעסוקה

מס הכנסה

חייב

חייב

חייב

חייב

מס ערך מוסף

פטור

פטור

פטור

פטור

ביטוח לאומי

פטור

פטור

אין הנחיות

חייב

 

להלן דברי ההסבר לכל אחת מהפעימות:

מענק פעימה ראשונה

מס הכנסה – חייב במס הכנסה.

מתוך תקנות הפעימה הראשונה – דין מענק (א):

"על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי לא ייחשב כהכנסה לעניין החיקוקים האמורים בסעיף 16(א), למעט לעניין הפקודה."

הכוונה לסעיף 16(א)לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007.

מס ערך מוסף – פטור ממס ערך מוסף.

מתוך תקנות הפעימה הראשונה – דין מענק (ב)

"(ב) מענק סיוע לעצמאי לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף."

ביטוח לאומי - פטור מביטוח לאומי

מתוך תקנות הפעימה הראשונה – דין מענק (א):

"על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי לא ייחשב כהכנסה לעניין החיקוקים האמורים בסעיף 16(א), למעט לעניין הפקודה."

הכוונה לסעיף 16(א)לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007.

לתקנות מענק הפעימה הראשונה: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020: - לחץ כאן

מענק פעימה שנייה

מס הכנסה - חייב במס הכנסה

מתוך תקנות הפעימה השנייה – סעיף 18כג (א):

"על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי, תוספת לעסק קטן או מענק סיוע לשכיר בעל שליטה, לא ייחשבו כהכנסה לעניין החיקוקים האמורים בסעיף 16(א)למעט לעניין הפקודה."

הכוונה לסעיף 16(א)לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007.

מס ערך מוסף – פטור ממס ערך מוסף.

מתוך תקנות פעימה שניה – סעיף 18כג (ב):

"(ב) מענק סיוע לעצמאי, תוספת לעסק קטן או מענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף."

ביטוח לאומי – פטור מביטוח לאומי.

מתוך תקנות הפעימה השנייה – סעיף 18כג (א):

"על אף הוראות כל דין, מענק סיוע לעצמאי, תוספת לעסק קטן או מענק סיוע לשכיר בעל שליטה, לא ייחשבו כהכנסה לעניין החיקוקים האמורים בסעיף 16(א)למעט לעניין הפקודה."

הכוונה לסעיף 16(א)לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007.

לתקנות הפעימה השנייה: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020 – לחץ כאן

מענק פעימה שלישית

מס הכנסה - חייב במס הכנסה.

מתוך החלטת הממשלה:

"המענק המשולם מהווה הכנסה החייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה והוא ידווח בדוח השנתי המתייחס לשנת קבלת המענק."

מס ערך מוסף - פטור ממס ערך מוסף.

ביום 22.6.2020 אישר שר האוצר את תיקון תקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף – וקבע הוראת שעה לפטור ממס ערך מוסף בתקופה שמיום 12.5.2020 ועד ליום 31.12.2020 מענק שניתן לפי החלטת ממשלה מספר 5015 מיום 24.4.2020 לעוסק אשר פעילותו העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.

להודעת רשות המסים - לחץ כאן

ביטוח לאומי – טרם הוחלט

אין בהחלטת הממשלה 5015 התייחסות לפטור מביטוח לאומי ולכן עד שלא יצאו תקנות או הנחיות מביטוח לאומי בנושא – אין תשובה חד משמעית לפטור מביטוח לאומי.

מאחר שעדיין אין פרסום ברשומות אלא רק החלטת ממשלה - להנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף 19-covid (נגיף הקורונה) בגין חודשים מרץ-אפריל 2020 – לחץ כאן

מענק לעידוד התעסוקה

מס הכנסה - חייב במס היות שאין בחוק עצמו פטור ממנו.

מס ערך מוסף - פטור ממס ערך מוסף וזאת על פי סעיף 10 בחוק עצמו:

"על אף הוראות כל דין מענק לפי חוק זה לא ייחשב חלק ממחיר עסקותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 "

ביטוח לאומי – חייב בביטוח לאומי היות שאין בחוק עצמו פטור.

לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020לחץ כאן

הערות הכותב:

●        יש להוציא קבלה בגין כל אחד מהמענקים שלעיל אבל אין להוציא חשבונית מס.

●        העוסק/ המעסיק יחויב בדוח השנתי – ניתן לשלם מקדמות למס הכנסה על מענקים אלה.

הכותב: מומחה במיסים – מצוות מומחי המיסים ב"כל-מס"

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו