משיכת כספים מקופת גמל לפני הזמן (ללא מס)
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

משיכת כספים מקופת גמל לפני הזמן (ללא מס)

מאת: נדב טסלר | סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי | 03/02/2021

| |

באילו מקרים ניתן למשוך כספים מקופת הגמל מבלי לשלם מס? האם משיכת הכספים מקופת הגמל בגיל 67 חייבת במס? ואיך ניתן להקטין את תשלום המס על משיכת הכספים מקופת הגמל. כללי המשיכה מקופת הגמל לשכירים ולעצמאים בהתאם למועד שבו הפקדתם את הכספים

משיכת קופת גמל

קופת גמל היא מכשיר לחיסכון פנסיוני. כספים שהופקדו לקופת גמל לאחר שנת 2008 יהיה ניתן לקבל בפרישה כקצבה חודשית. משיכה של הכספים שהופקדו לאחר שנת 2008 כסכום חד פעמי (גם בפרישה) תחשב כמשיכה שלא כדין החייבת במס של 35%.

אם זאת, ישנם כספים שהופקדו בקופת הגמל לאורך השנים ועליהם חלים כללי משיכה שונים. הכספים בקופת הגמל מתחלקים לכספים במעמד שכיר או עצמאי, בנוסף מתחלקים הכספים בקופת הגמל לכספים הוניים או כספים לקצבה בהתאם למועד שבו הם הופקדו.

מעמד הכספים משפיע על מועד משיכת הכספים ועל המס שתשלמו במשיכת הכספים מקופת הגמל.

מתי הפקדת?

מתי ניתן למשוך?

איך?

עד 2005

בכל שלב

כסכום חד פעמי

2005-2007

לאחר גיל 60

כסכום חד פעמי

לאחר 2008

לאחר גיל 60

כקצבה חודשית

 

בשני המקרים, גם עבור כספים הוניים שהופקדו לאחר 2005 או כספים שהופקדו לאחר שנת 2008 משיכת הכספים לפני גיל הפרישה חייבת במס של 35% על כספי התגמולים. תגמולי עובד ותגמולי מעסיק.

משיכת כספים מקופת גמל בגיל 67

כספים שהופקדו לקופת הגמל עד לשנת 2008 יהיה ניתן למשוך בגיל 67 בפטור ממס. כספים שהופקדו לקופת הגמל לאחר שנת 2008 הם כספי קצבה וככאלה יהיה ניתן למשוך אותם כהיוון קצבה תוך כדי תשלום מס שולי.

במידה וסך החסכונות שצברת בקופת הגמל (ובכל יתר המוצרים הפנסיונים) נמוך מ- 93,743 ש"ח (בשנת 2021) תוכל למשוך את הכספים כסכום חד פעמי.

לצורך משיכת הכספים יש לפנות לרשות המיסים עם דוח מסלקה פנסיונית המעיד כי הסכומים שצברת נמוכים מסכום הצבירה המזערי.

משיכת כספים מקופת הגמל לפני גיל 67 ללא מס

ישנם מספר מקרים בהם יהיה ניתן למשוך כספים מקופת הגמל ללא מס, עליהם נפרט ברחבה בהמשך

שימו לב! משיכת כספים מקופת הגמל בגיל 67 שלא לפי התנאים האלה עדיין תהייה חייבת במס של 35% ותחשב כמשיכה שלא כדין.

הקלות במשיכת כספים מקופת הגמל לבעלי הכנסות נמוכות

חוזר חדש של רשות המיסים מקל על בעלי הכנסות נמוכות במשיכת סכומים נמוכים מקופת הגמל לבעלי הכנסות נמוכות..

 עד כה לצורך משיכת הכספים היו נדרשים העובדים לגשת למס הכנסה לקבלת פטור ממס כעת החוזר מאפשר את משיכת הכספים בפטור על סמך הצהרה על גובה ההכנסה הצפויה בשנת המס.

בצירוף תיקון 21 החוזר מאפשר משיכת סכומים נמוכים של כספי הפיצויים ללא אישור מעסיק ומס הכנסה.

משיכת כספי עצמאים מקופת הגמל

בעבר היה נהוג להפקיד כספים לקופת הגמל כמכשיר חיסכון לעצמאים. הורים רבים פתחו קופה עבור הילדים או סבים וסבתות פתחו קופות עבור הנכדים.

כספים שהופקדו בקופת הגמל באופן עצמאי (על ידך או על ידי ההורים) עד לתאריך 31.12.2005, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, ניתן למשוך ללא מס כסכום חד פעמי אם לחוסך יש 15 שנות ותק בקופה.

לדוגמה,

ההורים הפקידו לך כספים לקופת גמל בשנת 2002, באפשרותך למשוך כבר היום את הכספים בפטור ממס. שים לב כי הכספים והרווחים עליהם פטורים ממס.

כספים שהופקדו לקופת הגמל באופן עצמאי לאחר ינואר 2006 ועד לתאריך 31.12.2007, כולל הרווחים שנצברו בקופה, ניתן למשוך ללא מס כסכום חד פעמי החל מגיל 60 ואם יש לחוסך לפחות חמש שנות ותק בקופה.

מתי הפקדת?

מתי ניתן למשוך?

איך?

עד 2005

15 שנות וותק בקופה

כסכום חד פעמי

2006-2007

לאחר גיל 60

כסכום חד פעמי

לאחר 2008

לאחר גיל 60

כקצבה חודשית

 

כספים שהופקדו באופן עצמאי בקופת הגמל לאחר 1.1.2008 ניתן למשוך כקצבה חודשית לאחר גיל 60

משיכת קופה גמל עצמאית היא פשוטה מאוד. המסמכים הנדרשים לצורך משיכת כספים במעמד עצמאי הם:

משיכת הפקדות שכירים מקופת הגמל

בדומה לחיסכון בקרן הפנסיה ישנם שכירים החוסכים כספים בקופת הגמל. כיום לאחר ינואר 2008 חיסכון זה הוא חיסכון לקצבה אותו ניתן למשוך כקצבה חודשית החל מגיל 60.

כספים שהופקדו לקופת הגמל עד לתאריך 31.12.2004, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, ניתן למשוך ללא מס במידה והחוסך פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במהלך שישה חודשי עבודה לאחר מכן, או שהפך לעצמאי, או שהחל לעבוד במקום שלא הפריש עבורו כספים לגמל או לקצבה במהלך 13 חודשים מתחילת עבודתו.

כספים שהופקדו בקופת הגמל עד לתאריך 31.12.2007, כולל הרווחים שנצברו בקופת הגמל, יהיה ניתן למשוך כסכום חד פעמי פטור ממס אם העמית הגיע לגיל 60 ויש לו לפחות חמש שנות ותק בקופה.

מתי הפקדת?

מתי ניתן למשוך?

איך?

עד 2004

בהתאם לתנאים המפורטים מעל

כסכום חד פעמי

2005-2007

לאחר גיל 60

כסכום חד פעמי

לאחר 2008

לאחר גיל 60

כקצבה חודשית

 

כספים שהופקדו בקופת הגמל לאחר 1.1.2008 יהיה ניתן למשוך כקצבה חודשית לאחר גיל 60

משיכת כספי פיצויים מקופת הגמל

את הכספים בקופת הגמל ניתן לחלק לשניים, כספי תגמולים וכספי פיצויים. את כספי הפיצויים ניתן למשוך עד התקרה ללא תשלום מס. התקרה מורכבת ממשכורת עבור כל שנת עבודה או תקרה אותה קבע מס הכנסה הנמוך מבין השניים. בשנת 2021 תקרת הפיצויים הפטורה ממס עומדת על 12,340 ש"ח עבור כל שנת עבודה.

במקרים רבים במידה והשכר שלך נמוך מהתקרה השנתית המעסיק יכל להגדיל את הפטור המגיע לך על כספי הפיצויים עד משכורת וחצי עבור כל שנת עבודה.

דוגמא: עובד עם שכר חודשי של 5,000 ש"ח, עבד שלוש שנים במקום עבודה. הוא קיבל כספי פיצויים בגובה 17,000 ש"ח. מכיוון והשכר החודשי, 5,000 ש"ח, נמוך מתקרה השנתית כל סכום הפיצויים עשוי להיות פטור ממס כפוף לאישור פקיד השומה.

לצורך קבלת הפטור מהמעסיק עליך למלא טופס 161א

המסמכים נדרשים לצורך משיכת כספי פיצויים מקופת הגמל:

שימו לב! במידה ולא תציגו טופס 161 או אישור מס הכנסה אחר תשלמו 47% מס על כספי הפיצויים בקופת הגמל.

כספי תגמולים בקופת הגמל

כספי התגמולים הם הכספים שאתה והמעסיק הפקדתם מידי חודש, כספים אלה נועדו להבטיח את הקצבה החודשית שלך בפרישה. משיכה של כספי תגמולים כסכום חד פעמי חייבת במס של 35%.

כלומר במקרים רבים משיכה של הכספים גם בגיל 67 תהייה חייבת במס של 35%. ישנם מספר מקרים בהם ניתן למשוך את כספי התגמולים בפטור ממס. חוסכים העומדים באחד מארבעת התנאים יכולים למלא טופס 159 או טופס 159א של מס הכנסה במעמד משיכת הכספים.

ארבעת מצבי המסכנות

ישנם ארבעה מקרים שהגדיר מס הכנסה שבהם ניתן למשוך את כספי התגמולים באופן הוני מבלי לשלם את 35% המס.

1.   מקרה של מוות של המבוטח, מוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום הוני פטור ממס ובפטור על הרווחים.

2.   במידה ונקבעה לעמית או לקרובו נכות קבועה של לפחות 75%. (יש למלא טופס 159)

3.   אם אין לשני בני הזוג הכנסה חודשית העולה על שכר המינימום. במידה ולבני הזוג יש ילדים מתחת לגיל 18 ניתן להגיע להכנסה חודשית של פעמיים שכר המינימום. (יש למלא טופס 159א)

4.   במידה וההוצאות הרפואיות של החוסך או שקל קרובו מגיעות למחצית מהכנסתו השנתית (טיפולי שיניים לא נכללים במסגרת ההוצאות הרפואיות) – (יש למלא טופס 159)

אני לא מסכן, אבל יש לי כספים שנחסכו לפני שנת 2005

חוסכים שיש להם כספים שנחסכו בקופת הגמל לפני שנת 2005 יוכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי על סמך הצהרה במידה והתקיים אחד התנאים הבאים:

משיכת כספים מקופת גמל כסכום חד פעמי פטור ממס בגיל 67

במידה וצברתם בכל החסכונות הפנסיונים שברשותכם סכום הנמוך מ- 94 אלף ש"ח, ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי פטור ממס גם במידה והכספים הופקדו לאחר שנת 2008.

לצורך הוכחה כי אין ברשותכם סכומים נוספים העולים על סכום זה, יהיה עליכם להציג בפני פקיד מס הכנסה דוח מסלקה פנסיונית המציג את סך החסכונות הפנסיונים שלכם.

משיכת כספים שהופקדו בתיקון 190

תיקון 190 הוא מכשיר השקעה פיננסי המאפשר את משיכת הכספים שהופקדו בקופת הגמל במס רווחי הון של 15% נומינאלי וזאת במקום 25% ריאלי כפי שקיים במכשירי חיסכון אחרים.

כדי למשוך את הכספים שהופקדו במסגרת תיקון 190 עליכם לעמוד בשני תנאים:

במידה ואתם עומדים בכללים באפשרותכם למשוך את הסכום שהופקד במסגרת התיקון למעט סכום של כ- 34 אלף שקלים שסומן ככספי קצבה מזכה. משיכת הסכום הנוסף תהייה כהיוון קצבה בפטור או במס שולי.

כיצד תבצעו את משיכת הכספים מקופת הגמל ללא מס בסכומים הנמוכים מ – 8,000 שקלים?

במידה והופקדו לכם כספים לקופת גמל עד שנת 2014 וסכום הכספים אינו עולה על 8,000 ש"ח תוכלו במקרים רבים למשוך את הכספים בפטור מקנס משיכה.

הוראת השעה שהחלה באפריל 2014 ונמשכה עד יוני 2015 אפשרה משיכת כספים בפטור ממס מקופות הגמל בסכום הנמוך של 7,000 ש"ח, ההוראה המקורית אפשרה למשוך סכומים שהופקדו עד לתאריך 31.12.2012. כעת הגדילה ועדת הכספים את הסכום הנמוך אותו ניתן למשוך בפטור ממס ל- 8,000 ש"ח ועבור סכומים שהופקדו עד לדצמבר 2013.

מהיכן ניתן למשוך כספים בפטור ממס?

במסגרת התקנות שאושרו, הוחלט שהאפשרות למשוך כספים תחול גם על כספים שנצברו עד סוף שנת 2013 עבור חשבונות לא-פעילים, שלא הופקדו בהם כספים. חברות הביטוח ובתי ההשקעות נדרשו לשלוח מכתבים לחוסכים שזכאים לבצע את המשיכה בפטור ממס.

מה הם התנאים למשיכת הכספים מקופת הגמל בסכום נמוך בפטור ממס?

1.   בחשבון בקופה לא הופקדו כספים מיום כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014.

2.   לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת, מיום כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014.

3.   היתרה הצבורה הכוללת, כולל כספי רכיב הפיצויים, בכל החשבונות בקופה, לא עלתה על 8,000 ₪ ב- 31/12 בשנתיים שקדמו למשיכה

דוגמאות להמחשה, היתרה הצבורה עבור בקשה שהוגשה ביום 5 בינואר 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2016. היתרה הצבורה עבור לבקשה שהוגשה ביום 5 באפריל 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2017.

שימו לב! במידה ולא משכתם את הכספים החל מחודש מרץ 2017, אתם משלמים דמי ניהול חודשיים של 6 שקלים ללא תלות בגובה החיסכון.

שאלות נפוצות לגבי משיכת כספים מקופת גמל בסכום נמוך

יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

כן. מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 8,000 ₪.

יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

לא. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים לא ניתן לבצע את המשיכה, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 8,000 ₪.

יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 ₪ ובשני 3,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?

כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 8,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות.

יש לי חשבון בו סך החיסכון הכולל הן כספי תגמולים והן כספי פיצויים הוא 10,000 ₪, אולם סך כספי התגמולים קטנה מ-8,000 ₪. האם הוא יכול למשוך רק את כספי התגמולים?

לא. התקרה הקבועה בהוראה היא סכום של 8,000 ₪ והיא מתייחסת לכל מרכיבי החשבון: תגמולים ופיצויים. לכן, בהתאם להוראה לא ניתן לבצע משיכה במקרה זה.

חוסך ביצע העברת כספים מלאה לאחר 31.12.2013 מחשבונו בקופת גמל עם חיסכון הקטן מ-8,000 ש"ח לחשבון חדש, האם יוכל למשוך את הכספים מהחשבון החדש?

לא. חוסך בעל חשבון אשר הועברו אליו או ממנו כספים לאחר יום 31 בדצמבר 2013 (היום הקובע) לא זכאי למשיכת הכספים בפטור ממס.

חוסך ביצע העברת כספים חלקית לאחר 31.12.2013 מחשבונו בקופת גמל עם יתרה צבורה הקטנה מ-8,000 ₪ לחשבון חדש, האם יוכל למשוך את יתרת הכספים בחשבון הישן?

לא. חוסך בעל חשבון אשר הועברו ממנו כספים לאחר יום 31 לדצמבר 2013 (היום הקובע) לא זכאי למשיכת הכספים בפטור ממס, גם אם טרם ביצוע העברה יתרת הכספים בחשבון פחתה מ-8,000 ₪.

היו לי שני חשבונות בשתי קופות גמל שונות, באחד 4,000 ₪ ובשני 5,000 ₪. הקופות מוזגו במהלך שנת 2013 לקופת גמל אחת. האם אוכל למשוך את הכספים?

כן. לצורך משיכת הכספים בהתאם להוראת השעה, התנאים למשיכת הכספים ייבדקו כאילו הקופות לא מוזגו.

האם ניוד 8,000 ₪ מחשבון בו יש 14,000 ₪ לחשבון חדש בקופת גמל אחרת, תאפשר משיכת כספים משני החשבונות או מחלקם?

לא. ביצוע פעולת העברת כספים בחשבון לאחר 31 בדצמבר2013 (היום הקובע) שוללת את זכאותו של החוסך למשיכת יתרת הכספים בחשבון הקיים או בחשבון החדש.

האם ההוראה חלה גם לגבי חוסך במעמד עצמאי?

ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי.

אם לחוסך יש מספר קופות גמל המנוהלות באותה חברה מנהלת, האם בוחנים כל קופה בנפרד?

בחינת הזכאות נעשית ברמת קופת הגמל ולא ברמת חברה מנהלת.

כיצד לבצע את משיכת הכספים מקופת הגמל בסכום נמוך?

ברוב המקרים מספיק להגיע לסניף הבנק המתפעל של הקופה בצירוף, תעודה מזהה ואישור על פרטי חשבון הבנק של החוסך אליו יועברו הכספים.

לאחר הגשת בקשת המשיכה יועברו הכספים לחשבונך בתוך 10 ימי עסקים.

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו