אינטל תפצה עובד שהתפטר מחמת מצב רפואי קשה - נהגה בו בחוסר רגישות משווע
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

אינטל תפצה עובד שהתפטר מחמת מצב רפואי קשה - נהגה בו בחוסר רגישות משווע

מאת: עו"ד שלי גולדמן | עורכת תוכן במאגרים המשפטיים | 31/05/2021

| |

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה שהגיש עובד אינטל לשעבר נגד החברה. העובד טען כי התפטר מעבודתו מחמת מצבו הבריאותי וכי אינטל אף לא שילמה את דמי המחלה שהיה זכאי לקבל. נקבע כי מכלול המסמכים הרפואיים והראיות שהוצגו בתיק מצביעים כולם על קשר סיבתי מובהק בין מצבו הרפואי של העובד לבין התפטרותו. עוד נקבע כי אינטל נהגה באדישות, התעלמה מפניותיו של העובד ונהגה כלפי העובד באטימות לב ובחוסר רגישות משווע.

התובע והנתבע שכנגד (להלן - ״התובע״) הועסק אצל הנתבעת (להלן: "אינטל") בתפקיד טכנאי ב״חדר הנקי״. אינטל היא חברה בישראל בבעלות חברת אינטל העולמית ועוסקת בפיתוח וייצור מעבדים, שבבים וטכנולוגיות מחשב מתקדמות. במהלך השנים 2015 - 2016 שהה התובע במשימת רילוקיישן, באינטל אירלנד, בהתאם להסכם משימת ה-רילוקיישן שנחתם בינו לבין הנתבעת הנוגע להצבתו בחו״ל (להלן - ״הסכם המשימה״). בהסכם המשימה, נקבע בין היתר כי בתום תקופת הרילוקיישן מתחייב התובע לשוב לעבוד בסניף אינטל בישראל לתקופה של 12 חודשים.

התובע מצדו לנוכח נסיבות אישיות וכן לנוכח מצבו הרפואי ביקש שלא לשוב לארץ ולסיים את תפקידו באינטל. התובע טען כי בתקופת הרילוקיישן התגלתה מחלה קשה מסוג דלקת פרקים. מחלה שגרמה לו בין היתר לכאבים קשים בכתף שמאל, בעקבים ובמפרקי הידיים, להגבלות תנועה קשות. התובע טען כי הודיע על התפטרותו בתאריך לרגל מצבו הרפואי ועל רקע הרעה מוחשית של תנאי העסקתו ואי תשלום שכרו בהתאם למכתב מפברואר 2017, בכלל זה טען התובע כי אינטל אישרה את התפטרותו רק שלושה חודשים לאחר מכן וגם בשלב מעת שנודע לה על מצבו הרפואי גם על ידי רופא מטעמה וגם לאחר פניית בא כוחו ובכלל - לא הציעה לו אינטל כל עבודה חלופית ואף לא תיקנה את מחדליה והרעת תנאי העסקתו.

התובע הוסיף וטען כי אי תשלום שכרו (דמי מחלה), מהווה הרעה מוחשית בתנאי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. בכלל זה נטען כי בפברואר 2017 העביר התובע לאינטל התראה על פגיעה בתשלום זכויותיו ופגיעה בחוקי העבודה, וכי ניתנה לאינטל האפשרות לתקן את הפרותיה, אך ללא הועיל. אינטל בחרה שלא לתקן את הפרותיה והמשיכה שלא לשלם את שכרו, לא בשל אי יכולה לעשות כן, אלא כמי שסבורה שהיא יכולה לנכות משכרו סכומים מופרכים.

אינטל מצדה טענה כי על העסקתו של התובע חל הסדר על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. בהתאם, מחודש 1/2017, הפרישה אינטל עבורו הפרשות במקום 100% מפיצויי הפיטורים. על כן, וככל שייקבע כי התובע זכאי לפיצויי פיטורים במועד סיום העסקתו (דבר המוכחש על ידה בשל נסיבות סיום ההעסקה), הרי שלנוכח הפקדות בשיעור חודשי של 8.33% הבאות במקום 100% פיצויי פיטורים - די בשחרור הכספים שבקופות ובכך יוצאת היא לידי חובתה לתשלום פיצויי פיטורים ככל שקיימת כזו. עוד טענה אינטל כי התובע, תובע סעד כפול - שחרור כספי הפיצויים שנצברו לטובת פיצויי הפיטורים ובנוסף תשלום פיצויי פיטורים. - ולכך אין הוא זכאי כלל. עוד נטען כי ממילא התובע אינו זכאי לפיצויי פיטורים נוכח נסיבות סיום העסקתו ואף לא לשחרור הכספים שנצברו בקופות הגמל שלו, מהטעם שהתובע התפטר ולא בדין מפוטר.

כב' השופט י' כהן פסק

מהראיות שהוגשו לבית הדין, כמו גם מטענות הצדדים והעדויות שנשמעו בפנינו, עולה המסקנה כי בנסיבות בעניין הייתה לתובע סיבה מספקת להתפטרות, וזאת לאור המצב הרפואי בו היה נתון ערב סיום יחסי העבודה. המסמכים הרפואיים אשר הגיש התובע תומכים במסקנה כי הייתה סיבה מספקת להתפטרותו לאור מהימנותם וטיבם. מדובר בין השאר בחוות דעת של רופא תעסוקתי מטעם אינטל. כמו כן, אין המדובר בחוות דעת אחת, אלא במכלול מסמכים רפואיים כולל אישורי מחלה ומסמכי קרן הפנסיה, המתייחסים למועדים שונים, מהם עולה כי המצב הרפואי הבעייתי של התובע נמשך על פני תקופה ארוכה (יותר משנה), הן ערב סיום יחסי העבודה, ואף לאחר סיום עבודתו באינטל;  במהלך חודש ספטמבר 2016, בעודו שוהה באירלנד במשימת רילוקיישן, החל התובע לסבול מכאבי מפרקים אשר הלכו והחמירו ולא אפשרו לתובע להמשיך ולעבוד. לאחר קבלת חוות הדעת של הרופא התעסוקתי מטעמה, אינטל בחרה לנקוט בשיטת ״שב ואל תעשה". אינטל העבירה לתובע את חוות הדעת רק באופן חלקי, בשיהוי ניכר, חודשיים לאחר קבלתה. המייל הנוסף שכתב המומחה לאינטל, לא הוצג בזמן אמת בפני התובע וקיומו התגלה  לתובע רק בעת ניהול ההליך המשפטי, בחודש מאי 2018, לאחר הגשת התצהירים. שנית, בזמן אמת אינטל לא פעלה להעמיד את התובע לבדיקה נוספת על אף שהתובע פנה בחודש מרץ 2017 לאחות והאחראית במרפאה מטעם אינטל, וביקש לבחון אפשרות לבדיקה תעסוקתית חוזרת, אולם פנייתו נותרה ללא מענה ואינטל לא העמידה אותו לבדיקה נוספת. שלישית, אינטל לא טרחה להציע לתובע בזמן אמת עבודה חלופית, בשים לב למצבו הרפואי, אשר קיבל תימוכין וחיזוקין בחוות דעתו של המומחה.

בהמשך לאמור נקבע כי לא רק שאינטל נהגה באדישות ואף התעלמה מפניותיו של התובע, הראיות מלמדות כי אינטל נהגה כלפי התובע באטימות לב ובחוסר רגישות משווע. עסקינן בעובד ששירת נאמנה את אינטל במשך 10 שנים, במהלכן יצא גם לרילוקיישן בחו״ל וחזר לעבוד בישראל. מעיון במסמכי הערכת העובד מהשנים 2007 עד 2015, התובע עבד בנתבעת במסירות, במקצועיות, לשביעות רצון מנהליו וקיבל הערכות גבוהות וציונים טובים תפקודו המקצועי, כמו גם על אופיו הצנוע, תרומתו לאווירה הטובה בצוות, נתן דוגמא אישית לעובדים אחרים, הקפיד על נוכחות רבה, תומך במשמרות אחרות כשנדרש, מקדיש מעצמו לעבודה, מסור לעבודתו ועוד. מצבר הראיות עולה כי אינטל קיבלה את חוות הדעת של הרופא התעסוקתי מטעמה, וידעה כבר בחודש ינואר 2017 כי מצבו הרפואי של התובע אינו מאפשר חזרה לעבודתו אצלה. אולם, אינטל לא רק שלא העבירה לתובע בזמן אמת את חוות הדעת ואף לא הציגה כלל בפניו את המייל הנוסף ששלח אליה, אלא שאינטל אף הגדילה לעשות ונמנעה מתשלום דמי המחלה המגיעים לו כדין, בגין החודשים ששהה במחלה.

עוד נקבע כי מחומר הראיות והעדויות שהונחו בהליך עולה כי פניותיו הקודמות של התובע לאינטל, טרם מחלתו, היו בגדר בקשה, שקילת אפשרות להליך פרישה, וכל עוד לא קיבל אישור הוא ראה עצמו מחוייב לשוב ולא חשב להתפטר. ממכלול הראיות והעדויות שהוצגו בהליך נמצא כי יש לדחות את טענות אינטל ואת ניסיונותיה להעלות בדיעבד טענות אחרות כסיבה להתפטרות, כאשר בזמן אמת אינטל נקטה בשיטת ״שב ואל תעשה״ ולא חלקה על מצבו הרפואי של התובע ועל אי כשירותו לחזור לעבודה בשירותה; כאשר מכלול המסמכים הרפואיים והראיות שהוצגו בתיק זה מצביעים כולם על קשר סיבתי מובהק בין מצבו הרפואי של התובע לבין התפטרותו.

בית הדין האזורי לעבודה הוסיף ודחה את התביעה שכנגד תוך שהדגיש כי התובע היה זכאי להתפטר בדין מפוטר, מכוח הוראת סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים. נקבע כי אינטל בחרה לנקוט בשיטת ״שב ואל תעשה״, שתקה בזמן אמת והעלתה טענותיה רק בדיעבד - במסגרת ההליך המשפטית. יתכן כי אילו הייתה מציעה לתובע עבודה חלופית המתאימה למצבו הרפואי, והוא זה שהיה מתפטר, כי אז הייתה בפיה טענה ממשית של הפרת הסכם, אלא שלא זה המקרה ועל כן, דין טענותיה להפרת התחייבות - להידחות.  

לסיכום,

התביעה התקבלה ברובה. נקבע כי אינטל תשלם לעובד פיצויים בסך 143,638 ₪ וכי לנוכח התנהלותה חסרת תום הלב היא תשלם לתובע גם הוצאות משפט בסך 40,000. 

התובע יוצג ע"י  עו"ד רויטל חן; הנתבעת יוצגה ע"י עו"ד שלומית גוטרמן כספי

סע״ש 49439-06-17

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו