לא אושר שימוע בעניין פסילת ספרים מאחר שהוגש באיחור
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

לא אושר שימוע בעניין פסילת ספרים מאחר שהוגש באיחור

מאת: עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי | _ | 09/06/2021

| |

טרם פנייה להליך המשפטי, יש לבחון את הצו שהוציא פקיד השומה בתוספת הנימוקים לצו כאמור בסעיף 158א לפקודה שעניינו שמיעת טענות ומתן נימוקים. סעיף זה קובע כי לא ניתן להוציא צו מבלי שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמעת טענותיו. יש לבחון מדוע איחר הנישום בהגשת ההשגה, ולראות האם הגבלות הקורונה פגעו בזכותו החוקית להצגת טענותיו, ולכן נראה כי דרך המלך היא לבצע פנייה סדורה ומחודשת לפקיד השומה אשר תשקף את נסיבותיו הסובייקטיביות של הנישום, ורק לאחר מכן, ככל שלא יימצא פתרון, יש לפנות לבית המשפט המחוזי.

השאלה:

נישום קיבל מכתב לפסילת ספרים במהלך השנה 2020 (שנת הקורונה). הנישום שלח בקשה לשימוע באיחור רב (לאחר כחצי שנה). פקיד השומה החליט שלא לאשר את השימוע מאחר שעבר זמן רב. מהן אפשרויות שעומדות בפני הנישום במצב זה?

עו"ד, רו"ח אלי יזרעאלי משיב:

סמכות פקיד השומה לפסילת ספרים קבועה בסעיף 145(ב)(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"):

"ניתן לערער על החלטתו כאילו היתה צו לפי סעיף 152(ב), ובלבד שהמועד להגשת הערעור יהיה 60 ימים מיום מתן החלטתו;"

כאשר ישנה אי עמידה במסגרת הזמנים האמורה שלעיל והוצא צו, עומדת לנישום הזכות להגשת ערעור שבזכות בפני ערכאה שיפוטית גבוהה יותר. מאחר שסמכות פקיד השומה היא כסמכות בית משפט השלום, הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי, וזאת מכוח הקבוע בסעיף 153(א) לפקודה:

"153.(א)      מי שרואה עצמו מקופח על ידי החלטת פקיד השומה על פי סעיף 152(ב), רשאי לערער לפני בית המשפט המחוזי, שבאזור שיפוטו פעל פקיד השומה."

טרם פנייה להליך המשפטי, יש לבחון את הצו שהוציא פקיד השומה בתוספת הנימוקים לצו כאמור בסעיף 158א לפקודה שעניינו שמיעת טענות ומתן נימוקים:

"158א.(א)    לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי סעיף 145 ולא יינתן צו לפי סעיף 152, בלי שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

       (ב)  בהודעה על שומה או בצו כאמור בסעיף קטן (א), יפרט פקיד השומה, בנוסף לנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה."

סעיף זה קובע כי לא ניתן להוציא צו מבלי שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמעת טענותיו. יש לבחון מדוע איחר הנישום בהגשת ההשגה, ולראות האם הגבלות הקורונה פגעו בזכותו החוקית להצגת טענותיו, ולכן נראה כי דרך המלך היא לבצע פנייה סדורה ומחודשת לפקיד השומה אשר תשקף את נסיבותיו הסובייקטיביות של הנישום, ורק לאחר מכן, ככל שלא יימצא פתרון, יש לפנות לבית המשפט המחוזי.

המשיב - רואה חשבון ועורך דין, בעל ניסיון ממחלקות מס במשרדי רואי חשבון ועריכת דין גדולים בתחומי המס השונים לרבות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, תכנוני מס, ליווי בדיוני מס עם רשויות המס והמחלקות המקצועיות שברשות המסים. אלי מתמחה בייעוץ וטיפול בסוגיות מיסוי ליחידים וחברות בעיקר בתחום מיסוי ישראל לרבות סוגיות מס של תאגידים גדולים ובינוניים במשק.

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן. אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו