​11 חודשי מאסר בפועל הושתו על עו"ד שסיפק סמים ללקוחו האסיר
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

​11 חודשי מאסר בפועל הושתו על עו"ד שסיפק סמים ללקוחו האסיר

מאת: עו"ד שוש גבע | עורכת תוכן במאגרים משפטיים | 25/07/2021

| |

בית משפט השלום השית עונש הכולל 11 חודשי מאסר בפועל על עורך דין שהורשע בעבירה של אספקת סם מסוכן לאחר שסיפק סמים ללקוחו עמו נפגש בכלא איילון. נקבע כי במעשיו, הכתים עורך הדין את עצמו ואת שמם הטוב של כלל עורכי-הדין, וכתם זה ראוי שיישא ענישה קונקרטית בעלת משקל.

לאחר הליך של הבאת ראיות ובעקבות פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי הנכבד, הורשע הנאשם בעבירה של אספקת סם מסוכן. הנאשם, בהיותו עורך-דין העוסק בתחום המשפט הפלילי, החבר בלשכת עורכי-הדין בישראל, נפגש בחודש אפריל 2017 עם לקוחו, אסיר באגף ההפרדה של כלא איילון, ובמהלך הביקור הוציא מכיס מכנסיו שקית ובה סם מסוכן מסוג קוקאין במשקל 0.9404 גרם נטו, והעביר את הסם לידי לקוחו האסיר, אשר נטל את הסם לידיו וצרך חלק ממנו לנגד עיניו של הנאשם.

מחד, עמדה לנגד בית המשפט המעילה הקשה והחריפה באמון הרשויות ובציבור עורכי הדין ומנגד העובדה כי הנאשם נשוי, בעל משפחה ולו חמישה ילדים קטינים, אחד מהם בעל מוגבלות. הנאשם שירת כלוחם, נעדר כל עבר פלילי וזו הייתה הסתבכותו היחידה בפלילים.

כב' השופט מ' מזרחי פסק

המעילה באמון במקרה העומד דנן קשה וחריפה והיא מחייבת הטלת ענישה מרתיעה. זהו עורך-דין העוסק בתחום המשפט הפלילי, אשר ניצל את מעמדו, את מקצועו, את האמון שניתן בו בידי רשויות שב"ס – הוא נכנס אל תוך כתלי הכלא, לכאורה לפגישה תמימה בין עורך-דין ללקוח, לאחר שהצטייד מראש בסם המדובר, וללא כל רתיעה מפני מערכת החיפושים והמנע של שירות בתי- הסוהר והכל כדי להחדיר את הסם לאסיר, לקוחו. למרות שלמרבה השמחה אין מדובר בתופעה נפוצה כלל ועיקר – ומספר גזרי-הדין הנוגעים לעורכי-דין שפשעו במעשה שכזה, שהובאו בפרק הדן במתחם הענישה יעידו על כך, ועדיין, יש בהחלט אינטרס עונשי להרתיע את הרבים מפני חציית הגבול, שבין מתן שירות מקצועי, לגיטימי, ובין מתן "שירות" שמצוי בתחום השחור, שאופיו עברייני.

עוד נקבע כי במעשיו, הכתים הנאשם את עצמו ואת שמם הטוב של כלל עורכי-הדין, וכתם זה ראוי שיישא ענישה קונקרטית בעלת משקל. ודוק: עורך-דין העוסק בתחום המשפט הפלילי, אשר מספק סם מסוכן לאסיר, עושה זאת ביודעין, כאשר הוא מבין בדיוק את חומרת מעשיו על כל המשתמע מהם – הוא מודע היטב למתחמי הענישה, לרמת הענישה, מבין היטב שאם ייתפס לא תהא כלפיו סלחנות, ואם בכל זאת הוא נוטל על עצמו את הסיכון וחוצה את הגבול מן המותר אל האסור עליו לתת את הדין במלואו.

יתר על כן נפסק כי עבירת אספקת הסמים שאותה ביצע הנאשם חמורה ביותר. אין חולק, כי עבריינות מתחום הסמים נתפסת בחומרה ביחס לכלל העבירות, ואילו מעשה של החדרת סם אל תוך כתלי הכלא נושא בחובו חומרה כפולה ומכופלת, ובוודאי כאשר העבירה מבוצעת בידי עורך-דין, בעברו מאבטח בבית-משפט ללקוחו האסיר, המשתמש בסם לנגד עיניו. סמים המוחדרים אל תוך הכלא מלבים את העבריינות, פוגעים בסדר הקיים בבית-הסוהר, מקשים על האכיפה ומעניקים כוח ושליטה לבעליהם, האסירים/עצורים.

בית משפט השלום הוסיף וקבע

מכלול השיקולים לקולא ולחומרה מוביל למסקנה ברורה, שלפיה במקרה בו מחדיר עורך-דין סם מסוכן לאסיר בתוך כתלי הכלא, והלה משתמש בסם לנגד עיניו, אין לנקוט בגישה עונשית סלחנית, אלא שאינטרס הגמול והרתעת הרבים בענישה, שמטרתו להדביר את התופעה הקשה של סמים בתוך כתלי הכלא, גובר על פני כלל שיקולי הקולה והוא מחייב להטיל על הנאשם ענישה בדרך של מאסר בפועל ממש, לתקופה שאינה ניתנת לריצוי בדרך של עבודות שירות כל זאת באופן מידתי בתוך מתחם הענישה. בתוך כך נקבע כי אין זה פשוט כלל ועיקר לגזור את עונשו של עורך-דין העוסק בתחום המשפט הפלילי, אשר כל חייו פעל במסגרת החוק, לעונש של מאסר בפועל, אך יש לזכור, כי הנאשם עצמו הוא זה שסיכן את מקצועו ואת שמו הטוב להחדרת הסם, כשהוא מודע היטב לתוצאות הישירות והעקיפות, האפשריות תולדת מעשיו ועתה עליו לתת את הדין על כך. למרות, שלמרבה השמחה אין מדובר בתופעה עבריינית נפוצה, אלא חריגה שבחריגה, יש לגזור ענישה מרתיעה שתגדור כל פרצה אפשרית לביצוע עבריינות דומה.

לאור האמור לעיל הושת על הנאשם עונש הכול 11 חודשי מאסר בפועל; מאסר על תנאי בן שישה חודשים וקנס בסך 5,000 ₪.

המדינה יוצגה ע"י עוה"ד אלמוג בן חמו; הנאשם יוצג ע"י עוה"ד אורי בן נתן

ת"פ 42032-10-17

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו