נדחתה בקשת אם לקבלת אישור נסיעה לאוסטריה עם ילדיה בשל התנגדות האב
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

נדחתה בקשת אם לקבלת אישור נסיעה לאוסטריה עם ילדיה בשל התנגדות האב

מאת: עו"ד שלי גולדמן | עורכת תוכן במאגרים משפטיים | 08/08/2021

| |

בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשת אם לקבלת אישור נסיעה לאוסטריה עם שני ילדיה לאחר שאביהם התנגד לבקשתה למתן אישור בשל מגיפת הקורונה. נקבע כי ניתן לראות בסירוב האב למתן אישור ליציאת הקטינים את הארץ לצרכי חופשה  כמניח את הדעת, לכל הפחות למצב הדברים דהיום.

עסקינן בבקשת המבקשת (להלן גם "האם") לקבלת אישור לנסיעה עם שני ילדיהם של הצדדים, לאוסטריה לצרכי חופשה בחודש אוגוסט 2021, הבקשה הוגשה בהינתן התנגדות המשיב (להלן גם "האב"). המדובר בחופשה משפחתית בת 13 ימים לאוסטריה עם סבם וסבתם; כאשר הבקשה מוגשת לאחר שהניסיונות להגיע להסכמות עם האב עלו בתוהו.

במאי 2021 פנתה האם לאב וביקשה את אישורו להוצאת הקטינים מארץ ל-13 ימים;

ברם האב החליט להתנות את מתן האישור בהשגת הישגים אישיים והסכים לנסיעה בתנאי שהאם תסגור את התיק שפתחה נגדו בהוצאה לפועל. האם טענה כי לכאורה ככל והיה מדובר בטווח הנופל מעשרה ימים רשאית הייתה לטוס עם הקטינים בהתאם לשיקול דעתה בהתאם למתווה ההסכמי וכי טעמיו של האב אין מקורם במגיפת הקורונה, אלא ברצונו להערים קשיים שלא לצורך וביתר שאת מחמת התנגדותה להפחית במזונות הקטינים שבהם חויב, במסגרת הליך התלוי ועומד בנדון. עוד טענה האם כי העובדה שמתקיימים זמני שהות מופחתים בין האב לבין הקטינים, אשר אינם כוללים לינה כלל, מחזקת את טעמיה בדבר העתרות לנסיעה, מאחר והנסיעה לא תפגע קשות בזמני השהות שלו עם הקטינים. האם הצהירה כי ככל וישתנו התנאים בהתייחס ליעד לרבות קיומה של אזהרת מסע, לא תטוס עם הקטינים.

האב טען כי הגם שאוסטריה היא יעד שאין לגביו מגבלה קונקרטית נכון להיום, אין מקום לסכן את הקטינים, שאינם מחוסנים, שלא לצורך; בפרט בשעה שמדובר בנסיעה לצרכי חופשה בלבד המחייבת, בין היתר, חשיפה בלתי מבוקרת במקומות שונים לרבות בזמן שהות במטוסים לצד שהות בשדות תעופה.

כב' השופטת ה' מלר -שלו פסקה

אין חולק, כי הקטינים אינם מחוסנים והם אינם יכולים להתחסן בהינתן גילם הצעיר. המחלוקת היא אמנם יציאה לחופשה מחוץ לגבולות ישראל; ברם, בחינת טובת הקטינים בנסיבות אלו בהינתן צו השעה ומגפת הקורונה מחייבת עריכתה אף בראי שמירת שלומם הגופני. נכון הדבר, כי אוסטריה מוגדרת באתר משרד הבריאות תחת סטאטוס "ללא סיווג", קרי: יעד נטול אזהרה מפורשת ע"י משרד הבריאות בישראל, שמשמעות הטיסה אליו כי לעת החזרה יחוייבו השבים בבידוד, אלא אם הם מחוסנים או מחלימים. יחד עם זאת, ניכרת כיום מגמה שלילית בעניין התפשטות מגפת הקורונה, על וריאנטים שונים, שבמסגרתה מצוי מספר החולים המאומתים במגמת עלייה מדאיגה. מתקיים שיח ציבורי ער, לרבות בדבר דרכי ההתמודדות הנדרשות במצב דברים זה; כאשר מדי יום  מתחדשות הנחיות לרבות הגבלות.

בהמשך לאמור נקבע כי תחת תנאיי עמימות אלו, בפרט נכון להיום, ובשעה שעסקינן בחופשה, יש מקום למתן מקום וביתר שאת לעמדותיהם של שני ההורים כאפוטרופסיים טבעיים על ילדיהם מכוח סעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") עת נדרש בית המשפט לבחון טובתם של קטינים במחלוקות מסוג זה. בהמשך לאמור נפסק כי אין ספק, כי יש טעם בטענות האם בדבר הצורך בקיום אורחות חיים ב"צל מגיפת הקורונה" כמו גם העובדה כי ניתן להדבק גם בגבולות המדינה; ברם, נכון לעת הזו טרם גובש אותו "צל"; למרבה הצער, חרף הזמן שחלף מפרוץ מגיפה הקורונה, אזי בשים לב לתנודתיות במגיפה בראי השינויים דהיום, דומה שעודנו מהלכים ב"ארץ לא זרועה".

יתר על כן נקבע כי אכן, אין להתעלם מהזיקה שבין הזכות לקיומה של חופשה מחוץ לגבולות ישראל וחופש התנועה; ברם, בעניין זה קבע בית המשפט העליון, כי מגיפת הקורונה יצרה מציאות חדשה שבמסגרתה נסוגות, לעיתים, אף זכויות חוקתיות, לרבות חופש התנועה, זאת למצער בעיתוי בו נדרשת ההכרעה דנא.

כב' השופטת ה' מלר -שלו הוסיפה וקבעה

לא נעלמו מעיניה טענות האם לעניין הידברות הצדדים בעניין הנסיעה לרבות טענות בדבר הפעלת לחץ של האב על דרך סירובו לבקשתה לטוס עם הקטינים; עם זאת טענות אלו לא התבררו עד תום, לכל הפחות במסגרת נורמטיבית זו, על כן בשלב זה אין לקבוע מסמרות בטענות מי מהצדדים בעניין זה. ומכל מקום, השאלה הרלבנטית המצריכה מענה נכון לעת הזו  - היא האם גם ככל וחל שינוי בעמדת האב יש לזקוף זאת לחובתו, בהינתן מציאות החיים המשתנה תדיר בקשר עם מגפת הקורונה והכל בראי טובת הקטינים ובשקלול העובדה כי הנסיעות המדוברות הן נסיעות לצרכי חופשה וזאת בלבד.

לאור האמור לעיל, הבקשה נדחתה. נקבע כי בנסיבות אלה ובשקלול האמור לעיל, סירוב האב למתן אישור ליציאת הקטינים את הארץ לצרכי חופשה  כמניח את הדעת, לכל הפחות למצב הדברים דהיום. לצד זאת  נקבע כי משקבועה הנסיעה לאמצע חודש אוגוסט, ובהינתן השינויים התדירים המתרחשים, אין מונע ואף דומה, כי טוב יעשו ההורים אם יידברו ביניהם בנדון, בהתאם למצב הדברים הנוהג סמוך למועד הנסיעה המתוכנן.

תלה"מ 27674-10-18

 

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו