פורסם חוק ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים לגבי הכנסת עובד זר שהופקה בשנת 2022 ואילך
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

פורסם חוק ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים לגבי הכנסת עובד זר שהופקה בשנת 2022 ואילך

מאת: מאירה טולדו | מנהלת מוצרי מיסים בחשבים | 13/02/2022

| |

פורסם תיקון מס' 20 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) התשפ"ב-2022 ( להלן התיקון לחוק) בגידרו בוטל פרק י' – היטל על העסקת עובדים זרים. כלומר מעסיקים  של עובדים זרים לא נדרשים לשלם יותר היטל בגינם שהיה בשיעור של 15% - 20% לגבי הכנסת עובד זר שהופקה או שנצמחה בשנת 2022 ואילך. כפועל יוצא מכך תחילתו של החוק תהיה ביום 1.1.2022  והחל ממשכורת ינואר לא ישולם היטל עובדים זרים.

פורסם תיקון מס' 20 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) התשפ"ב-2022 ( להלן התיקון לחוק) בגידרו בוטל פרק י' – היטל על העסקת עובדים זרים. כלומר מעסיקים  של עובדים זרים לא נדרשים לשלם יותר היטל בגינם שהיה בשיעור של 15% - 20% לגבי הכנסת עובד זר שהופקה או שנצמחה בשנת 2022 ואילך. כפועל יוצא מכך תחילתו של החוק תהיה ביום 1.1.2022  והחל ממשכורת ינואר לא ישולם היטל עובדים זרים.

תיקון החוק

בנוסף  במסגרת התיקון לחוק תוקן חוק עובדים זרים (תיקון מס' 22) סעיף 1(ד) לחוק ובו נקבע כי מעסיק של עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה, לא יחויב להסדיר ביטוח רפואי, על חשבונו, לעובד זר כאמור.

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה המנוי בתוספת הראשונה 1א'(ראה להלן) שנכללים בו תנאים כמפורט להלן, והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם:

(א)  הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית;

(ב)  התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודשים;

(ג)   התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים;

(ד)  העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;

(ה)  מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה.

להלן תוספת ראשונה

"תוספת ראשונה 1א'

סעיף 1(ד)ה – הסכם חופשת עבודה

(1)  הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ניו־זילנד

(2)  הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה;

(3)  הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קוריאה;

(4)  הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה;

פורסם בס"ח 2956 ביום א' באדר א' התשפ"ד – 2.2.2022

הכותבת: מנהלת מוצרי מיסים בחשבים "כל מס" "ידע למידע" "פקס טקס"

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו