זכויות נשים במקום העבודה: 8 כללים שמעסיקים צריכים להכיר
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

זכויות נשים במקום העבודה: 8 כללים שמעסיקים צריכים להכיר

מאת: עו"ד מיטל דולב בלט ועו"ד ג'ולייט אליהו | הכותבות – עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עס | 16/04/2023

| |

חוקי העבודה בישראל כוללים הגנות רבות והטבות לעובדים. בין השאר, החקיקה כוללת שורת התייחסויות מיוחדות לזכויות נשים. החקיקה, שראשיתה כבר בשנת 1954, מסדירה את העסקתן של נשים, וכוללת מגוון של התייחסויות לנושאים הייחודיים הקשורים בהריון, בלידה ובסוגיות נוספות.

עו"ד מיטל דולב בלט ועו"ד ג'ולייט אליהו, מומחיות בתחום, מציגות כמה דברים שחשוב לדעת במאמר מיוחד שנכתב בעבור שירות "כל עובד" מבית "חשבים":

  1. מגבלות על העסקת נשים - החקיקה כוללת שורת התייחסויות שנועדו להגן על בריאותן של נשים. בין התייחסויות אלו ניתן למצוא הגנה מפני עבודות מסוימות בגיל הפוריות, הגבלות על עבודות מסוכנות בתקופת היריון, הגבלות על העסקה בתקופת הנקה, מגבלות שונות על העסקה בעבודות לילה, וכן מגבלות על העסקה בשעות נוספות וביום המנוחה השבועי בהריון מהחודש החמישי והלאה.
  2. הריון ועבודה - עובדת אינה חייבת לגלות את דבר הריונה בראיון עבודה טרם החודש החמישי להיריון, אלא כאשר עובדת ההיריון רלוונטית לתפקיד.
  3. חופשת לידה - החוק אוסר על העסקת עובדת בתקופת חופשת הלידה, למעט כמה מקרים חריגים. אורך חופשת הלידה נקבע בהתאם לוותק העובדת אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. ניתן להקדים או לקצר את חופשת הלידה, לבקשת העובדת. כמו כן, ניתן לבצע הארכה של חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום – בהתאם לכמה פרמטרים ותנאים.
  4. זכויות הנקה - עובדת רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה למשך ארבעה חודשים מאותו יום, לשעה אחת ביום ללא ניכוי משכרה, בהתאם לכמה תנאים כגון היקף של משרה מלאה ומשך חופשת הלידה שלקחה. יש לשים לב, שהזכאות מכונה "שעת הנקה", אף שהחוק אינו נוקט במונח זה ואינו מתנה את הזכאות בכך שהעובדת אכן תניק בפועל.
  5. טיפולי פוריות - עובדת רשאית להיעדר מהעבודה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות, לרבות הפריה חוץ גופית. זאת, לתקופה שאינה עולה על ארבע סדרות טיפוליות בשנה. העובדת תהיה זכאית לתשלום בגין ימי היעדרות אלה אם עדיין צבורים לזכותה ימי מחלה.
  6. בדיקות במהלך ההיריון - עובדת רשאית להיעדר מעבודתה ללא ניכוי משכרה לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ולצורך בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בו. ההיעדרות לא תעלה על 40 שעות במשך חודשי הריונה לעובדת במשרה מלאה או על החלק היחסי מ-40 שעות, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה.
  7. הגנה מפני פיטורים - שני חוקים מגנים על עובדת מפני פיטורים בשל היריון: חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. חוק עבודת נשים אוסר לפטר עובדת בהיריון אם עבדה במשך שישה חודשים לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, אלא אם ניתן היתר משר התמ"ת, בהתאם לכמה תנאים. סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, קובע כי לא יפלה מעביד בין עובדיו, בין היתר על רקע היריון, בעת פיטורים מהעבודה. כמו כן, נקבע שמעסיק לא יפטר עובדת במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו, אלא בהיתר מאת שר התמ"ת. איסור הפיטורים  אינו מותנה בוותק. החוק גם מטיל איסור על פיטורים של עובד/ת בימי היעדרותם בגין טיפולי פוריות ובמשך 150 ימים שלאחר שובם מההיעדרות כאמור, בכפוף לכמה מגבלות ותנאים. כמו כן, על המעסיקים חל איסור לפגוע בהיקף המשרה של עובדת בתקופות שבהן היא מוגנת מפני פיטורים, באופן העלול להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר מאת שר התמ"ת.
  8. זכויות בן הזוג – החוק מסדיר מספר זכויות שמוענקות לבן זוג של אישה שילדה – כגון היעדרות ממקום העבודה עד שבעה ימים בשנה, כאשר הוא נדרש ללוות את בת זוגו לטיפולים או לבדיקות. כמו כן, עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו, ולהשתמש בימי חופשה/מחלה לצורך כך. כמו כן, החוק קובע את זכאותו של העובד לחופשת לידה חלקית בתקופת חופשת הלידה שנותרה לאשתו, מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה. לשם כך נדרש שאשתו תהיה זכאית לחופשת לידה, שהיא הסכימה בכתב לוותר על החלק האמור מחופשת הלידה וכן שהיא תעבוד בתקופה זו.

הכותבות – עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו