חוקיות הימנעות מתשלום מיסים
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

חוקיות הימנעות מתשלום מיסים

מאת: רמי אריה, עו"ד רו"ח | | | 25/04/2023

| |

מחאת אי תשלום מיסים ? חוקית לגמרי ! לפי דיני המס מותר לעובד שכיר לבקש מהמעסיק לדחות את תשלום השכר או הטבות שכר אחרות שהוא זכאי להן בגין עבודתו ובכך להימנע מתשלום מס הכנסה בגין השכר שנדחה. זכות זו מוקנית גם לעצמאים וחברות המדווחים למס על בסיס מזומן.

לגבי עובדים שכירים – תשלום המס הוא נגזרת של התקבולים שהוא מקבל מהמעסיק, במועד שהוא מקבל אותם. זאת, אפילו אם העובד עבד וזכאי לתשלומי השכר ובלבד שהוא לא קיבל אותם בפועל. כך נכון לגבי כל תשלום המשולם במסגרת יחסי עובד-מעביד, לרבות בגין תשלומי פיצויי פרישה, דמי הבראה, תמורת חופשה ועוד.

כך, בפרשת בר-זאב (ד"נ 9/85, נציב מס הכנסה נ' ד"ר מיכה בר-זאב, ניתן ביום 13.11.1986), קבע ביהמ"ש העליון כי מועד עיתוי החיוב במס על הכנסת עבודה של שכיר יהיה על בסיס מועד תקבול השכר בפועל, כדלקמן:

"כלל ידוע בדיני מס הכנסה הוא כי שכיר נישום לפי שיטת המזומנים, בשיטה זו נקבע תאריך ההכנסות או ההוצאות להיות התאריך בו התקבל או הוצא הכסף במזומנים. זאת, כמובן להבדיל מן השיטה המסחרית שבה נקבע תאריך ההכנסה או ההוצאה לפי היום, שבו נוצרו הזכות לקבל הכנסה או החיוב להוציא הוצאה..."

בפרשת שרגאי (ע"מ 1222-03, מאיר שרגאי נ' פקיד שומה תל אביב יפו 1, ניתן ביום 26.12.2012), התייחס ביהמ"ש המחוזי לעיתוי חיוב במס של שכיר כאשר התמורה שולמה ב-"שווה כסף", כדלקמן:

"... גם בדיווח על הכנסה על בסיס מזומן, ברי כי אין הכוונה שרק הכנסה שנתקבלה במטבעות של ממש תיחשב כהכנסה לצורכי מס. גם תמורה ששולמה לנישום בשווה-כסף, כלומר בנכס או בזכות הניתנים למימוש באופן מיידי בשווי הנקוב שלהם, עשויה להוות הכנסה על פי שיטת המזומנים ".

גם רשות המסים, בהחלטות מיסוי שונות, התייחסה למועד עיתוי החיוב במס על הכנסות מעבודה של שכיר. כך, בין היתר, במסגרת החלטת מיסוי מס' 2873/16 (מיום 28.12.2016), ציינה הרשות כי "עובד שכיר מדווח על הכנסותיו לפי בסיס מזומנים – דהיינו מתחייב במס בישראל על הכנסותיו במועד בו התקבלו ההכנסות בפועל בידיו".

לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי כל עוד לא קיבל העובד את הכנסתו ממעסיקו, לא קמה חובת הניכוי במקור לפי סעיף 164 לפקודה – ואין חובה לשלם את המס על הכנסה שטרם התקבלה.

לגבי עצמאים וחברות – המדווחים למס על בסיס מזומן, ואלו הם נותני שירותים אשר אינם מוכרים מוצרים במסגרת עסקם, אף הם יכולים לבקש לדחות את התקבולים להם הם זכאים ולשלם את המיסים לרבות את המע"מ שיחול רק במועד שיקבלו את התקבול בפועל.

במילים אחרות, הקריאה למחאת מיסים, כך שהם לא ישולמו לקופת המדינה, שתבוצע על ידי שכירים או על ידי עצמאים וחברות המדווחים על בסיס מזומן המסכימים לדחות את מועד קבלת שכרם או הכנסתם, היא חוקית לגמרי.

עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו