ההגבלות החלות על פיטורי עובד במילואים
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

ההגבלות החלות על פיטורי עובד במילואים

מאת: עו"ד מיטל דולב-בלט | מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ. | 16/10/2023

| |

החוק קובע, כי מעסיק לא יפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים, אלא בהיתר מאת ועדת תעסוקה

סעיף 41 א לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט-1949 (להלן: "החוק") קובע, כי מעסיק לא יפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים, אלא בהיתר מאת ועדת תעסוקה. עוד נקבע, כי במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים, לא יבואו הימים שבהם נמצא העובד בשירות מילואים. כמו כן, בהתאם לסעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988, נאסר על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים.

בנוסף, בהתאם לסעיף 41א לחוק, חל איסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשרות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו - ובמקרה שפוטר, הפיטורים בטלים.

עוד קובע סעיף 41א(ב) לחוק איסור לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים, וכאשר מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, חל איסור לפטר עובד גם במשך תקופה של 30 יום לאחר תום שירות המילואים. פיטורים כאמור יהיו מותרים אם ניתן לכך היתר מאת ועדת התעסוקה, והיתר זה יינתן רק אם יוכיח המעסיק כי הפיטורים אינם בשל שירות המילואים.

בנוסף נקבע בסעיף 41א(ג) לחוק, כי לא ניתן לחפוף את תקופה ההודעה המוקדמת לפיטורים עם תקופת המילואים וכן עם תקופה של 30 יום לאחר תום שירות מילואים העולה על יומיים ברציפות.

בהתאם לסעיף 41א(ד)(1) ו- (2) לחוק, בגדר פיטורים ייחשב גם אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר, או חוזה לתקופה פחותה מ- 12 חודשים שהאריך או חידש העסקה קודמת של העובד, שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

לסיכום – על פי הוראות החוק, חל איסור לפטר עובד במקרים הבאים:

1.   בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים לרבות בשל תדירותו או משכו.

2.   בתקופת היותו בשירות מילואים, ללא היתר מועדת התעסוקה.

3.   30 יום לאחר תום שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, ללא היתר מועדת התעסוקה.

4.   לא ניתן לחפוף הודעה מוקדמת עם:

א. שירות מילואים

ב. תקופה של 30 יום לאחר תום שירות מילואים העולה על יומיים רצופים.

הכותבת – מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו