תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד בשל נגיף הקורונה
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד בשל נגיף הקורונה

מאת: עו"ד מעיין קישלס | עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים | 05/10/2020

| |

חוזר משרד הבריאות אשר פורסם ביום 4.2.2020* (ואשר תוקן ביום 24.2.2020 ** וביום 9.3.2020 ***) מציין, כי כל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם" או "הצו"), היעדרותו תחשב כהיעדרות בשל מחלה וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד או על ילדו השוהה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם, על תיקוניו.

תעודת המחלה תינתן בהתאם להצהרת העובד על פי הנוסח המצורף.

משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.

ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בחו"ל, תצורף להצהרה הוכחה על כך.

מובהר, כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה.

ביום 27.7.2020 ניתן פסק דין בבג"ץ 1633/20 ובבג"ץ 2070/20 – בעניין הוצאת מחלה גורפת לעובדים שכירים שנמצאים בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה. בית המשפט העליון קבע, כי חוק דמי מחלה אינו מסמיך את ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות להנפיק תעודת מחלה גורפת לכל העובדים השכירים השוהים בבידוד מחשש להידבקות בנגיף הקורונה. על כן, נקבע כי תעודת המחלה הגורפת בטלה. בית המשפט הגיע למסקנה זו לאחר שניתח את לשון חוק דמי המחלה ותכליותיו וקבע כי חשש  למחלה או להידבקות בנגיף הקורונה אינו בגדר "מחלה" ששוללת מהעובד את הכושר לבצע את עבודתו, כנדרש בחוק.

עם זאת, ועל מנת למנוע פגיעה בעובדים ולאפשר היערכות מתאימה, נקבע כי ביטולה של תעודת המחלה לשוהים בבידוד ייכנס לתוקף ביום 30.9.2020.

ביום 1.10.2020 קבע בג"ץ, כי תינתן ארכה להשהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת עד יום 28.10.2020.

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף - 2020

טופס הצהרה

1.   שם העובד/ת: _______________

2.   תעודת זהות: _______________

3.   תקופת הבידוד: ______________

4. סיבת הבידוד:

א. חזרה מאחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם:

(1) היעד ממנו חזר העובד: ______________

(2) מועד השהייה האחרון ביעד: ____________

ב. מגע הדוק עם חולה מאומת:

(1) מקום החשיפה לחולה: ______________

(2) מועד החשיפה לחולה: ____________

חתימת העובד/ת: ___________

תאריך: ________________

 

*לחוזר מיום 4.2.2020 לחץ כאן

**לחוזר מיום 24.2.2020 לחץ כאן

*** לחוזר מיום 9.3.2020 לחץ כאן

 

הכותבת – עו"ד ב"כל עובד " מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

אין במידע המופיע באתר "כל  עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו